TATLONG HARI sa BELEN

Totoo ba ang Tatlong HARI na dumalaw ng ipanganak ang Panginoong Jesu Cristo ito ba ay biblical ?Nasa pasabsaban paba ng mga hayop ang mag-asawang Maria at Jose at ang sanggol na si Jesus nung dumalaw ang mga pantas na lalake mula sa silangan tulad ng nasa BELEN?Ngayon ang paniniwala sa tatlong hari na dumalaw sa panahong ipinanganak ang ating Panginoong Jesu Cristo ito po ay hindi biblical hindi rin po nabangngit sa bible ang pangalang Melchor ,Gaspar at Balhasar


Ayon sa tala ng bible ang dumalaw po ay mga pantas na lalake na mula sa silangan "wise men from the east"


"Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king,behold therecome WISE MEN from the east to Jerusalem.(Mat.2:1)


Wise Men o (Magi) po dumalaw nung panahong ipinanganak ang panginoong Jesus ,hindi rin sinabi kung tatlo ang bilang nito ang nasa ulat "MGA PANTAS"


Eh kung mga hari ito maglalakad ba ang tatlong ito na walang kasamang escort o mga bataan .hindi po sila mga hari sila po ay mga pantas na ayon sa mga bible schoolar ito mga "wise men" na ito ay nagmula pa sa bansang persia na pumaroon sa israel para sambahin ang anak ng Dios na nagkatawang tao.(John 3:16)

Tungkol naman sa Figura ng "Belen" totoo ba nung datnan ng mga pantas na lalake ang batang Jesus ay nasa pasabsaban pa ito ng hayop?


Ang totoo ng dumating ang mga pantas na lalake "WALA" na sa pasabsaban ang sanggol na si Jesus kundi nasa "BAHAY" na


"When they had heard the king they departed :and lo ,the star which they saw in the east ,went before them ,till it come and stood over the young child was .When they saw the star ,they rejoiced with exeeding great joy.and when they were come into the HOUSE ,they saw the young child with Mary his mother ,and flt down and worship him :and when they opened thier treasures,they presented unto him gifts gold ,and frankincense ,and myrrh.(Mat.2:11)

Ito ang paniniwala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesu cristo na nilikot at iniba ng Iglesia Katolika sa pangyayari na kung saan pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan.(Rom.1:25)

Kaya ganito ang sabi ng Panginoon..."Hindi ko baga dadalawin sila sa mga bagay na ito ?sabi ng Panginoon ;hindi baga maghihiganti ako sa isang bansa na gaya nito ?Sa mga bundok ay maglalakas ako ng pagiyak at pananangis at sa MGA PASABSABAN sa ILANG ay panaghoy sapagkat nasunog ang mga yaon ,na anopat walang dumadaan ; hindi man marinig ng mga tao ang angal ng kawan ,ang mga ibon sa himpapawid at gayon din ang mga hayop sa parang ay nagsitakas ,ang mga ito'y nagsiyaon ....at sinabi ng Panginoon sapagkat kanilang pinabayaanang aking kautusan na aking inilagay sa harap nila ,at hindi nagsisunod sa aking tinig ,o nilakaran man nila ;kundi silay nagsisunod sa pagmamatigas ng kanilang sariling puso ,at nagsisunod sa mga BAAL na itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang (Jer.9:9-10,13-14)

Sapagka't narito, naguutos ang Panginoon, at ang malaking bahay ay magkakasira, at ang munting bahay ay magkakabutas.(Amos 6:11)

Comments

Popular Posts