Posts

Showing posts from February, 2011

TITULO NG MGA SASERDOTE NI BAAL

PAPA SA ROMA HINDI NAGKAKAMALI

TRADISYON UTOS NG MGA TAO

GERRY VALENZUELA SUPER HERO NI BELTRAN UMATRAS SA DEBATE

EUKARISTIYA NG MGA KATOLIKO BULAANG CRISTO

EUKARISTIYA TUNAY NA LAMAN AT DUGO NI CRISTO

MISA SA KATOLIKO PAGSASAKRIPISYO KAY CRISTO

VALENTINE'S DAY SA PAGANO

MAY TAO NABA SA LANGIT

ANG KALAGAYAN NG PATAY SA LIBINGAN