DECEMBER -25 KAPANGANAKAN BA NI CRISTO

Isa sa mga Selebrasyon na ipinagdidiwang ng mga kababayan natin ay ang araw ng "December 25"na ayon sa mga naniniwala ito ay araw ng kapangangakan ng ating Panginoong Jesu Cristo! Ito ba ay biblical ?Saan ito nagsimula at bakit ito naging Araw ng kapanganakan ng ating Panginoon.Ito ating ating pag-aaralan ..."Ngayon Paano ba nagsimula ang selebrasyon ng Desembre -25 na "ayon daw sa kanila "Kaarawan o Kapanganakan ng ating panginoong Jesu Cristo.

"In Ancient Babylon ,the feast of the Son of Isis (goddess of nature) was celebrated on "December 25 ",rocicous partying gluttonous eating and dringking ,and gift giving were tradistion of this feast.

In Rome ,The Winter Solitice was celebrated many years before Christ birth,Romans called thier winter holiday "SATURNALIA" honoring pagan god "SATURN" the god of agriculture.this whole season was called "Dies Natallis Invicti Solis"the birthday of unconquered Sun" the festival season was marked by much merry making it is in ancient rome that the tradation of the mummers was born the mummers were group of costumed singers and dancer who traveled from house to house entertaining thier neighbors from this the Chrismass caroling was born.

The pagan of Northern europe celebrated thier winter solitice know as "YULE" yule was symbolic of the pagan sun god "Mithras"being born ,and was observed on the shortest day of the year ,as the sun god grew and matured the days became longger ang warmer .it was customary to light candle to encourage "Mithras"and the sun to reappers next year.

On A.D 350 Pope Julius I "declared that Christ birth would be celebrated on December 25.

Dyan makikita natin na Pagan origen ang Petsa ng pinangalingan ng ng selebrasyon ng kaarawan ng ating Panginoon na Desembre 25. Ito ay hango sa kaarawan ng dios ng mga pagano si "Natallis Invicti" o "Unconquered Sun" Ang pagsamba sa ARAW ay matagal ng kaugalian ng mga Pagano bago isilang ang Panginoon Jesu Cristo.(Lev.26:30,2 Cro.14:5,2 Cro.34:7,Deut.4:19)

Ngayon dumating ang panahon na itong petsa na selebrasyon at kaugalian ng mga pagano ay Inihalo ng Iglesia Katolika bilang Selebrasyon sa kapanganakan ng Panginoong Jesu Cristo kaya nag -anyo itong selebrasyong kristiano .

Ngayon Tinuturuan tayo ng Dios huwag tayo makibahagi sa gawain ng kadiliman.(Efe.5:11) o sa kaugalian ng mga pagano?

"Pagpasok mo sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoong mong Dios ay "huwag kang mag-aral gumawa ng ayon sa mga karumaldumal ng mga bansa.(Deut.18:9,Lev.18:26,Deut. 12:29-30)

"At anong pakikibagkaisa ang mayroon ang Templo ng Dios sa mga diosdiosan.."(2 Cor.6:16) natural "WALA"

"Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon ,at ang saro ng ng mga demonio kayoy hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon ,at sa dulang ng demonio.(1 Cor.10:21)

Ano sabi ng Salita ng Dios tungkol sa KAARAWAN ng dios ng mga PAGANO?

"At aking dadalawin sa kaniya ang mga KAARAWAN NG MGA BAAL na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan ,nang siya'y nagpaparanya ng kaniyang mga hikaw at ng kaniyang pahiyas ,at sumusunod sa mga mangingibig sa kaniya ,at kinalimutan ako,sabi ng Panginoon.(Oseas 2:13)

"Bakit ako matatakot sa mga KAARAWAN ng KASAMAAN ..."(Awit 49:5)

Diba kaarawan ng kasamaan naman talaga ang ipagdiwang mo ang kaarawan ng dios ng mga pagano.kaya wala tayong mabasa sa bible na nagdiriwang ang mga alagad ng kapanganakan ng Panginoong Jesu Cristo

"Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento;at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan.(Ecle.7:1)

"Sa Aba ninyo na NANGAGNANASA ng KAARAWAN NG PANGINOON !Bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon ?kadiliman nga at hindi kaliwanagan ....Hindi baga magiging kadiliman ang kaarawan ng Panginoon at hindi kaliwanagan? na totoong madilim ,at walang ningning Aking kinapopootan ,aking hinamak ang inyong mga kapistahan at hindi ako malulugod sa inyong kapistahan ,at inyong mga takdang kapulungan...ihiwalay mo sa akin ang ingay ng inyong mga awit sapagkat hindi ko didinggin ang tinig ng iyong mga biola.(Amos 5:20-21,23)

Comments

Popular Posts