Visitor

Saturday, February 18, 2017

PAGPAPARANGAL SA MGA SANTO


Hindi Kailangan ng mga tunay na santo ang pagpaparangal sa kanila .

Basa:

"Na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri,  ay magmapuri sa Panginoon. (1 Corinto 1:31)

Kaya sa Dios ang lahat ng kapurihan upang ang sinoman ay huwag magmapuri. (Efeso 2:9)

Sapagkat ang mga tunay na mga santo ay mga alipin lamang na gumaganap ng kanilang katungkulan sa Dios. (Lucas 17:10) na walang may hinahangad na pagpuri sa kanila.

Sapagkat kailanman hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon.(Juan 13:16) kung paano ang tao ay hindi ganap kay sa Dios.(Job 25:4,Job 4:17)

Ngayon kaninong diwa ang gusto mapuri at maparangalan o mapagpugayan ng mga tao.

Basa:

"Sa aba ninyong mga Fariseo! sapagka't inyong iniibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. (Lucas 11:43)

Diwa pala Ito ng isang Fariseo.

CATHOLIC MASSCatholic mass is a sacrifice of fools?

Ecclesiastes 5:1
Keep your foot when you go to the house of God, and be more ready to hear, than to give the sacrifice of fools: for they consider not that they do evil.

Wednesday, February 1, 2017

KASALANANG MINANA DAW


Hindi Totoo ang kasalanan na minamana o "original sin " paano magkaruon ng original sin ang sanggol  kung sa tiyan palang ng ina nito nilikha na ito ng Dios na matuwid.

Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha. (Eclesiastes 7:29)

Matuwid ang tao ng nilikha ng Dios sa tiyan pa lang ito ng kanyang ina.