Visitor

Thursday, June 30, 2016

ANG DIOS NA NAGKATAWANG TAO NA PINATAY SA LAMAN


Si Jesus ay Dios!

TAMA?

ITONG DIOS NA SI JESUS AY ANAK NG DIOS DAHIL ANAK NG DIOS TUNAY DIOS .(1Juan 5:20) ITONG TUNAY NA DIOS NA SI JESUS NAGKATAWANG TAO.(Juan 1:1-3,14) Nung magkatawang tao nag anyong alipin at nakitulad sa mga tao anopat nasumpungan sa anyong tao.(Filipos 2:6-8) at kanyang tiniis ang kahinaan ng tao.(Nehemias 9:30) bagamat siya'y Dios sa loob ay  nagbata sa laman.(Hebreo 2:18).

Ang pinatay kay JESUS AY ANG LAMAN...pinatay siya sa laman..."SIYANG PINATAY SA LAMAN..."(1Pedro 3:18) PERO ANG NASA LOOB NG LAMAN AY DIOS ANAK NA ESPIRITU.(Colosas 2:9)

KAYA NGA SABI ...AT SA KANILA MULA ANG CRISTO AYON SA LAMAN NA SIYA NG LALO SA LAHAT DIOS NA NALUWALHATI MAGPAKAILAN MAN .(Roma 9:5) KAYA NGA AYON SA LAMAN DAHIL DUON SA LOOB NG LAMAN NANANAHAN ANG DIOS NA MALUWALHATI AT HINDI ITO NAMAMATAY .(1Timoteo.6:15-16)

YONG PINATAY LAMAN YON ...KAYA YONG BINUHAY YONG ANG LAMAN O KATAWAN NA WALANG JESUS NA ESPIRITU sa loob .(Santiago.2:26)

Binuhay uli  uli yon kaya bumangon siya sa GITNA ng mga patay.(Gawa 3:15)

Saturday, June 25, 2016

BAKIT TINAWAG NA LINGKOD ANG PANGINOONG JESUS


Bakit ang Panginoong Jesus tinawag na LINGKOD sa Gawa 3:13?

Kung babasahin natin ang kontexto sa Gawa 3:13 itong lingkod ay ito rin ang pinatay na lumikha ng buhay sa Gawa 3:15

Kaya ito ay manlilikha ng buhay ang Dios ang lumikha ng buhay. (Gawa 17:28) at si Cristo ay buhay. (Juan 1:4)

ito rin ang VERBO na Dios na nagkatawang tao. (Juan 1:1-2,14) kaya siya LINGKOD dahil siya ay NAG-ANYONG ALIPIN  O LINGKOD at Nakitulad sa mga tao. (Filipos 2:6-7)

Sunday, June 19, 2016

SAGRADO


Maraming Katoliko naniniwala na ang kanilang mga larawang inanyuan ay mga sagradong bagay ibig sabihin "banal" o santo.

Kaya ganon nalang ang pagpaparangal na inoukol  ng mga katoliko sa mga larawang  inanyuan na ito na tinatawag nilang mga santo.

Ito mga tinatawag nilang mga santo ay mga larawang inanyuan na nililok sa kaanyuan ni Jesus, ni Maria at ng mga kinikilalang mga banal na tao ng simbahan,maging ng mga anghel.

Tinatawag itong mga sacred object o mga banal na bagay

Sacred:
Entitled to veneration or religious respect by association with divinity or divine things, or holy.

Kaya ang kahulugan ng sacred ay "Holy" o banal

Ngayon ano ang babala ng Biblia sa mga taong tumatawag sa mga bagay na ito na "santo" halimbawa tinawag mo ang isang rebulto ng isang santo ng simbahan na gawa sa bato.

At tinawag mo yon at kinilala na isang sagrado o santo.

Ito ang mahigpit na pag kontra ng Biblia.

"And do not erect a SACRED STONE, For these the Lord your God HATES. (Deuteronomy 16:22 NIV)

Ito pala ay isang gawaing kinapopootan ng Panginoong Dios na tawagin o kilalanin mo ang isang bato na isang sagrado o banal.

At ito ay  tuwirang sumasalungat sa aral katoliko na ang mga rebulto na kanilang  ginawa ay itinuturing nilang mga sagrado o isang santo matapus ma bindesyunan ng pari.

Ito ay taliwas at isang lisyang katuroan na kinapopootan ng Dios.