KRUS ng KATOLIKO sa KAAWAY

Pag-aaralan naman natin ang "origin ng Cross" na makikita natin sa sa simbahan ng mga katoliko o kinukuwentas ng mga taong katoliko ang symbolo ba ng Cross ay Biblical ito ba ay kay Cristo o sa kaaway ni Cristo.Ngayon ang paggamit ng "Krus" na simbolo ay matagal ng kaugalian bago ang Kristianismo ito ay simbolo na sa pagsambang pagano.

Ayon sa "Vines Expository Dictionary of New Testament""Cross" from the greek "STAURO"to fasten to a STAKE or POLE,are originally tobe distinguished from eclesiatical form of a two beamed cross.The shape of the Letter had its origin in ancient Chaldea (Babylon)and was used as the symbol of the god "Tammuz" (being in the shape of the mystic "Tau" (+ X) the initial of his name.At ayon naman kay Dr. Bullinger sa kanyang aklat na ("The Companion Bible ,appx.162)"Cross" were as symbol of the babylonian sun god...it should be started that constantine was a sun god worshipper.Ito palang Krus ay simbolo ng dios ng mga pagano na si "Tammuz".(Ezek.8:14) naipasuk ito sa loob ng simbahan nung maging Emperor si Constantino na isa dating pagano na mananamba sa dios ng araw."Cross" is a Universal symbol the the remote times it is the cosmic symbol Par excellence "other authorities also call it a "sun symbol " a babylonian sun symbol, An astrological Babylonian Assyrian and heathen sun Symbol.In American Toltecs Tribes of peru the "cross"is a symbol of god "Tialoc"

Reference:(An Illustrated Encyclopedia of Traditional symbol (P.45) by J.C. CooperDito makikita natin na ang paggamit ng "cross" ay matagal ng kaugalian sa pag-sambang pagano at ang sinisimbolo nito ay ang dios mismo ng pagano. ngayon I- nadopt ito ng iglesia katolika nung panahong naging Emperador si Constantino (306 A.D)

Ngayon sa Biblea paano naging Tanda ng kaaway ang krus .

Sa Matandang tipan ang mga ipinapaku sa krus ay mga Isinumpa ng Dios na mamatay .(Deut.21:22-23)

Ito rin ang ginamit ng mga Kaaway para patayin ang panginoong Jesu Cristo.

"Sinabi sa kanila ni Pilato ,Ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Cristo ?sinabi nilang lahat MAPAKO siya sa KRUS.At sinabi niya Bakit.Anong kasamaan ang kaniyang ginawa Datapuwat silay lalong nangagsigawan ,MAPAKO siya sa KRUS.(Mat.27:22-23)

Ang ginawa ng mga Kaaway ipinako nila sa KRUS ang Panginoon.(Acts 4:10,1 Cor.2:8) dyan natin makikita na ang krus ay hindi kay Cristo kundi sa Kaaway ni Cristo .
 1. At ibibigay siya sa MGA GENTIL upang siya'y kanilang alimurahin ,at hampasin ,at IPAKO sa KRUS.(Mat 20:19)

  "kayoy mga ahas kayong mga lahi ng mga ulopong ,paanong mangakawawala kayo sa kahatulan sa impeyerno ?Kaya't narito sinugo ko sa inyoang mga propeta ,at mga pantas na lalakie at mga eskriba ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at IPAPAKO sa KRUS at angmga iba sa kanila"y inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga ,at silay inyong paguusigin sa bayan-bayan.(Mat.23:33-34)

  Ang Krus ay SANDATA ng kaaway o ng MGA AHAS para patayin at lipulin ang mga anak ng Dios sa kanilang kamay.dyan natin makikita na krus ay sandata ng mga kaaway ni Cristo at hindi kay Cristo.

  Kailan man Hindi tayo makakakuha ng bagay na malinis mula sa marumi.(Job 14:4) ang marumi ay mananatiling bagay na marumi.(2 Cor.6:17) hindi pwedi ang Simbolo ng dios ng mga pagano ay maging simbolo ng Panginoong Jesu Cristo.ang krus ay SULIGI ng MASAMA .(Efe.6:16)

  "Huwag kayong gagawa parasa inyo ng mga diosdiosan ,ni magtayo kayong larawang Inanyuan o HALIGI..."Ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto .upang huwag kayong maging mga alipin nila at SINIRA KO ang MGA KAHOY ng inyong PAMATOK at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid.(Lev.26:1,13).

  HALIGI na PINAKALAALA kay BAAL.(2 Kings 10:27)

  Ang mga Pagano Nagtayo ng Mga HALIGI na kahoy ito ang "Krus ang pinasisira ng Panginoon na naging kanilang pamatok na pasan.

  Na kung saan doon sa haliging kahoy may ipinapaku sila sa hayag na kahihiyan.

  "Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto ,kanilang ikinkapit ng mga PAKO at ng mga pamukpok upang huwag makilos.(Jer.10:4)

  "...yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang sarili ang Anak ng Dios at inilalagay na muli sa siya sa hayag na kahihiyan.(Heb.6:6)

  "Ang mga Kaaway mo'y nagsisiangal sa gitna ng kapulungan ;kanilang ITINAAS ang kanilang mga WATAWAT na PINAKATANDA.(Awit 74:4)

  Sa kasaysayan lahat ng pinagtayuan ng krus ng katoliko ay sinakop nila sa pamamagitan ng dahas at espada.kaya ang krus ay naging simbolo ng pananakop ng iglesia katolika nung naging opesyal na relihiyon ng imperyo ng roma ang katolisismo .

  "At ngayo'ay aking babaliin ang kanyang PAMATOK (KRUS) na nasa  iyo at aking sisirain ang iyong mga paningkaw.(Nah.1:13,Isa.9:4)

  "Ganito ang sinasalita ng Panginoon ng mga hukbo ang Dios  ng israel nagsasabi aking inalis ang PAMATOK (KRUS) ng hari ng Babilonia.(Jer.28:2)

Comments

 1. Ano masasabi nyo sa aral Katoliko na may di naisulat na mga aral ng DIOS sa Bibliya kasi ang dahilan ay mababasa sa 2 Juan 3:12?

  ReplyDelete
 2. Pantas post;

  Salamat sa Tanung kaibigang Gepalta Ang tanung mo mo kung may aral si Cristo na hindi pinasulat ayon sa 2 juan 3:12

  Basahin natin ang talatasabi dyan ni San Juan

  "Maraming mga bagay ang isinulat ko sa sana sa inyo datatpuwat hindi ko ibig isulat sa inyo ng tinta at pansulat ."

  Una kapatid sa talatang ito Walang sinabi na aral ito kundi ito ay mga bagay na gusto sana isulat ni San Juan na hindi niya na isinulat

  Ano ito mga bagay na ito na hindi nya isinulat sa Tinta.

  Ito rin ang paliwanag ni San Juan tungkol dyan

  sa (Juan 21:25)ay ganito ang kanyang sinabi

  "At mayroon ding ibang MGA BAGAY na GINAWA si Jesus ,na kung susulating isat-isa-ay inaakala ko na kahit sa Sanlibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na sulatin .

  Ano mga bagay na Hindi na isinulat ni San Juan ang MGA BAGAY NA GINAWA ni JESUS na ayon sa kanya kung sulatin mo Isat-isa ay hindi magkasya ang sanlibutan para sulatan ito...mantakin mo isusulat mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon Jesus paano mo magagawa yon paano mo isulat ang Ginawa ng isang Dios na nagmula sa Walang pasimula at mula ng walang hanggan .(Mikas 5:2)

  isusulat mupa ba ang ginawa nya nung hindi pa siya ngagkatawang tao o bago nya pa likhain ang sanlibutan

  kaya sabi ni Solomon " Ginawa niya ang bawat bagay na maganda rin niya sa kapanahunan niyaong inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso na anopat "HINDI MATATALOS NG TAO ANG GAWA na GINAWA ng DIOS.mula sa pasimula hanggang sa WAKAS .(Ecle.3:11)

  kaya may bagay na hindi ipinasulat yon ang gawa na hindi matalos o maiintindihan ng tao ..ganyan ang Dios

  Ano mang bagay na nalilihim ay nauukol sa Panginoon nating Dios at bagay na nahahayag ay nauukol sa atin.(Deut.29:29)

  kung doon sa Hayag hindi na natin maunawaan doon pa tayo sa NALILIHIM

  Diba Tama ang Dios.
  kaya sabi ni San Juan "Ngunit ang mga bagay nangasusulat upang tayo magsisampalataya.(Juan 20:31)

  Sapat na ang nakasulat para magsisampalataya tayo.

  ReplyDelete
 3. Thank you.

  as a reward of answering my question, ito ibato mo sa mga alagad ni Abe kung sabihin na KULTO daw faith mo.

  http://relihiyon.10.forumer.com/viewtopic.php?t=1686&sid=d5c3291b7d3a69850c1ee36e0731cf96

  ReplyDelete
 4. Alam ko kapatid ikaw na ang saksi kahit isang alagad ni cenon walang gusto humarap dito sa sarili kung blog !

  pangalawa di kuna kailangang batuhin ang baboy na yan diba saksi kayo hinamun ko yan mismo sa blog ni cenon na kung gusto nya talaga CALL ako sa hamon nya kahit dyan pa cable channel ng program nya na splendor of the church lalabanan ko cia .

  Pwede ka kapatid magkumbinsi sa kanya kung gusto nya talaga harapin kaming mga MCGI -wag kang mag alalala naka Schedule na rin ang pag topic ko Berians

  ReplyDelete
 5. at saka bro bakit ang blog mo walang laman !

  ReplyDelete
 6. Brother, alang alang sa mga nagsusuri:

  Bakit pinasya ng DIOS na isulat ang lahat ng kanyang mga salita at walang maiiwan na hindi masusulat kung nagsimula ito sa oral?

  remember most of Biblical teachings are oral pero naisulat lahat.

  ReplyDelete
 7. Simple lang kapatid para mag bigay HALIMBAWA at PAALAALA sa mga inabot ng katapusan ng Panahon.(1 Cor.10:11)

  ReplyDelete
 8. [[at saka bro bakit ang blog mo walang laman ! ]]

  ginawa ko lang ang account ito para lang makapagpost ako sa iyo.

  wala akong balak gumawa ng blog FOR NOW.

  ReplyDelete
 9. Ok! kung ako sayo lagyan mo ng article para makapag post naman kami.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts