MGA APOSTOL HINDI NAGPATAWAG AMA KAHIT MAY MGA ANAK sa PAMAMAGITAN NG EVANGELIONgayon tatalakayin natin ang mga talatang ginagamit ng mga defensor katoliko na patunay daw na ang kanilang Pagtawag na AMA o "father" sa kanilang mga PARI ay biblical

Isa sa Talata na ginagamit nila ay ang 1 Corinto 4:15 na sinabi ng Apostol Pablo ...ang ganito

"Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng ng sampung libong mga guro kay Cristo ,ay wala nga kayong maraming AMa;sapagkat kay Cristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng evangelio."

Dyan mababasa natin WALANG MARAMING AMA ang mga kristiano sapagkat may isa lamang AMA at yon ang ang AMA sa Langit.(Mat.23:9)

Ngayon sa( I Cor.4:17 )si Temoteo ay Minamahal na ANAk ni PABlo sa (1Pedro 5:13) si Marcos ay naging Anak ni Apostol Pedro ..ito ang mga Anak ng mga Apostol sa kay Cristo na ipinanganak sa pamamagitan ng evangelio

Lalabas dito hindi AMA ang mga APOSTOL kundi INA kasi Sila mismo ang NANGANAK sa pamamagitan ng evangelio.

Ito ang patunay ..."Maliliit kong mga anak na muli kong pinagdaramdam sa PANGANGANAK hangang si Cristo ay mabadha sa inyo.(Gal.4:19)

Ang nagdaramdam sa panganganak babae hindi lalaki..."...Gaya ng pagdaramdam ,sa panganganak ng babaing nagdadalang tao..."(1 Tes.5:3)

kaya nga PAGKA INA "MOTHERHOOD" ang pagiging magulang ng mga apostol sa kanilang mga inaakay

Dyan makikita natin Hindi pagka AMA ang ginampanan ng mga APOSTOL kundi Pagka INA "MOTHERHOOD" kaya naging ANAk ni Apostol Pablo si Temoteo at naging ANak ni Pedro si Marcos.

Kaya yan ang dahilan na wala tayong mabasa na tinawag AMA ng mga alagad ang sinomang Apostol ni Cristo sapagkat Pagka INA ang kanilang Ginampanan at Hindi PAgka AMa.

Ngayon mayroon bang TAO na maraming ANAK pero Hindi TINAWAG AMA ?

Mayroon po! Si ISRAEL? Marami siang Mga ANak pero hindi cia tinawag AMA ng mga Judyo

"At nilingap ng Dios ang MGA ANAK NI ISRAEL,at sila ay kinilala ng Dios.(Exo.2:25)

Pansinin ninyo "MGA ANAK NI ISRAEL "pero wala kang mabasa sa Boung kasulatan na tinawag ng mga Judyo si ISRAEL na AMA

Ano ang ibig ko ituro pwede magkaroon ng maraming mga Anak na hindi ka natatawag na AMA ang isa dyan si ISRAEL na maraming ANak pero hindi Tinawag na AMA.

Comments

Popular Posts