Posts

Showing posts from 2010

(X) HOC SIGNO VINCES

PAG-AANTANDA NG KRUS SA ANTI -CRISTO

KRUS ng KATOLIKO sa KAAWAY

PARI GINAWANG BATING NG MGA TAO

CELIBACY at ABSTAIN FROM MEAT ARAL NG DEMONYO

RELIKIA

IDOLATRIA PRACTISE NG MGA KATOLIKO

ANG TAWAGAN AY KAPATID HINDI FATHER

TATLONG HARI sa BELEN

SANTA CLAUSE o SANTANAS

MGA KAUGALIANG sa PASKO NA MINANA NG MGA KATOLIKO SA MGA PAGANO

DECEMBER -TAG-ULAN

DECEMBER -25 KAPANGANAKAN BA NI CRISTO

PEDRO HALIGING BUHAY NA BATO SA BAHAY NG DIOS

BATONG ITINAKWIL NG MGA TAO

PEDRO BATO na TAYUAN ng IGLESIA

MGA APOSTOL HINDI NAGPATAWAG AMA KAHIT MAY MGA ANAK sa PAMAMAGITAN NG EVANGELIO

PEDRO PINAGKATIWALA ang SUSI at ang KAWAN

APOSTOL PEDRO LEADER at KAHALILI NI CRISTO

PAPACY