Posts

Showing posts from February, 2012

MAY PERA SA PATAY

CRISTO NG MGA KATOLIKO NAG-AASAWA NG LALAKE

SINO ANG BABAE NA NAKASAKAY SA HAYOP NA MAY PITONG ULO AT SANGPUNG SUNGAY

TEEWEE DIEGO AT ELIAS ARZARDON NA MGA DEFENSOR KATOLIKO NADUWAG KAY ELY GUADALUPE

VOW OF POVERTY

KATOLIKO AMINADO NA IGLESIA SILA NG MGA MAKASALANAN

SINO ANG "SIYA NA TOTOO" SA 1JOHN 5:20

ANG KATANGIAN NG LAMAN NA SIYA RING KATANGIAN NG ESPIRITU

DEVOTIONS

KUNG DIOS SI CRISTO BAKIT PA SIYA NANALANGIN SA DIOS

ANG HULING ADAM NA ESPIRITUNG NAGBIBIGAY BUHAY