Posts

Showing posts from October, 2010

IMAHEN ng DIABLO PAALALA sa DIOS ng MGA KATOLIKO

DIOS na WALANG ANYO na NAKIKITA GINAWAN ng ANYO

IMAHEN na HINDI GINAWA -BATAYAN na HINDI GINAWA

MGA TUNAY NA SANTO HINDI NAGPAPASAMBA

REBULTO at IMAHEN ng KATOLIKO PASADO SA PAGIGING DIOSDIOSAN

REBULTO at IMAHEN ng KATOLIKO OBJECT OF WORSHIP

ANG REBULTO o IMAHEN Ba ng MGA KATOLIKO MAITUTURING DIOSDIOSAN

REBULTO AT IMAHEN UTOS BA NG DIOS GAWIN