Visitor

Wednesday, August 31, 2016

MGA LARAWANG INANYUAN SA LOGO NG IGLESIA NI MANALO


NAGPAGAWA RIN PALA ANG IGLESIA NI CRISTO NI MANALO NG REBULTO NG HOLY SPIRIT SA ANYONG KALAPATI.(MATTHEW 3:16) AT NG REBULTO NI CRISTO SA ANYONG TUPA O CORDERO.(JOHN 1:29)AT MAYROON PANG REBULTO NG "RAYS OF CLOUDS" ITO NAMAN ANG REBULTO NG DIOS AMA SA ANYONG ULAP.(MATTHEW 17:5,EXODUS 13:21-22,MGA BILANG 9:15-23)