KATOLIKO SUMASAMBA SA LARAWAN NG IBONAting makikita sa Larawan.... larawan ng ibon o KALAPATI  ito ang larawan na sinasamba ng mga katoliko sumasamba ang mga katoliko sa sa larawan ng IBON"Baka kayo'y mangagpakasama ,at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alin man g larawan na kahawig ng lalake o babae ,na kahawig ng anomang hayop na nasa lupa ,na kahawig ng anomang IBON na may pakpak na lumilipad sa himpapawid.(Deut.4:16-17)

"At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira ,ng katulad ng LARAWAN NG TAO NA NASISIRA , at ng MGA IBON,at ng mga hayop na may apat na paa,at ng mga nagsisigapang .(Rom.1:23)Nakita nyo ba itong nasa Larawan ng Dios ng mga katoliko na kung saan TUMANDA ,NAGKA-UBAN ANG BUHOK ,at KUMULOBOT ANG BALAT ,AT  BANDANG NOO NG BUHOK AY NAPANOT ....TUMPAK....DIBA ...PINALITAN NILA ANG KALUWALHATIAN NG DIOS NA HINDI NASISIRA NG NG KATULAD NG TAO NA NASISIRA .


Ito ang Larawan ng birhen ng Guadalupe na nakatayo sa ITAAS NG BUWAN (MOON)


"At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit ,at kung iyong makita ang araw at ang BUWAN,at ang mga bituin ,sangpu ng boung natatanaw sa langit at mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran...(Deut.4:19)

Comments

Popular Posts