MAHAHALAY NA PAGHUHUBAD NG GENERAL SECRETARY NG CFD PINAKITA SA PUBLIKO

Si Papa Alvin Gutamondoc


Ito ang larawan ng General Secretary ng Catcholic Faith Defenders na si "Alvin Gitamondoc" na kung saan pinakita ang ang kanyang kahubaran sa publico.

Ito ba ang uri ng  tao ang magtuturo ng katotohanan na kung saan sukdulan maghubad sa publico para maipakita ang kanyang hubad na katawan ...

Ano Alvin ang ituturo mo sa mga katoliko MAGHUBAD na gaya mo ...Ito Alvin Angkop na angkop sa iyo

"...At ang kaniyang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa.(Fil.19)

"Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan ,upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng boung kasakiman.(Efe.4:19)

"Nangahiya baga sila nang silay gumawa ng kasuklamsuklam?hindi ,sila nangahiya sa anoman ,ni nangamula man sila..."(Jer.8:12)

"Sa gayo'y hinahawakan niya siya at hinahagkan siya,at may MUKHANG WALANG HIYA.(Kaw.7:13)

Di mang lang nahiya UNGGOY na ito nagpapakilala pa naman ang UNGGOY na siya daw ang General Secretary ng Catcholic Faith Defenders.

Comments

Popular Posts