BLOCK VOTING NG MGA CULTO NI MANALO BIBLICAL BA


Malimit ginagamit ng mga Manalo  Cults ang 1 Cor.1:10 ito daw ang patunay na dapat daw silang magkaisa sa pagboto ng pulitiko kung babasahin natin ang talata na kanilang ginamit hindi naman natin mababasa dyan sa kanilang talata na magkaisa sila ng pagboto ng pulitiko kundi ang nakasulat ay magkaisa ang mga Kristiano  ng pag-iisip at isa lamang pag hatol .

"Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo ,mga kapatid sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesu Cristo na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagka bahabahagi kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol."At ang pagkaisa sa paghatul na ito ay hindi para humatol ng isang pulitiko.Ito po ay tuwirang pagmamali sa talagang kahulugan ng talata at ibig ituro ng Apostol Pablo.

Una itong pagkakaisa sa paghatol na sinabi ng apostol Pablo ay wala itong kinalaman sa pulitika (na pagkaisan ang pulitiko na iboto ) sapagkat nung isulat ito ng apostol Pablo nasa panahun siyang hindi uso ang election at walang election sa Roman Empire.

Kasi hindi naman Democratic ang form of Goverment ng Roman Empire kita mo itong kagaguhan ni Manalo paanong pagkaisa isa sa pagboto ng pulitico yan.nung Time ni Apostol Pablo nasa ilalim sila ng pamamahala ng Emperyo Romano na ang  namumuno ay isang Emperador o isang Cesar .

Na kung saan sa panahong yan ay walang election kaya paano sila magkakaisa sa pagboto kaya mali ang paggamit ng talagang kontexto ng talata ang pag-gamit ng mga Manalo Cults.at kahit nung maging Emperador si Constantino wala pa ring election sa Emperyo Romano.kaya hindi pagkakaisa sa pagboto ang kahulugan ng pagkakaisa sa paghatol na naka sulat sa 1 Cor.1:10

Sapagkat sa mga nasa Labas Dios ang humahatol?

"Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas ?hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob?datapuwat sa nangasa labas ay Dios ang humahatol.(1 Cor. 5:12-13)

Bawal nga hatulan ang mga nasa labas sapagkat Dios ang humahatol sa mga nasa Labas?

"At huwag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan..."(Luc.6:37)

Ngayon bakit pinakahulugan ni Manalo itong 1 Cor.1:10 na pagkakaisa sa pagboto ng pulitico sa election?Alam naman natin ang dahilan Ito yon.

"At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila mula nang una ay hindi magluluwat ,at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling.(2 Ped.2:3)

 Ang dahilan dahil kinakalakal ni Manalo ang kanyang mga Membro para sa maging pain sa mga pulitico para sa sariling mga pakinabang.

"...nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin.(Judas 16)

Bukod sa Ginagawang kalakal at sariling pakinabang ang Boto ng mga membro ginagawa rin ito ng mga INC ni Manalo para magkaroon ng kakampi sa Gobyerno.

"Sa Aba ninyo mga eskriba at mga fariseo ,mga mapagpaimbabaw !sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghahanap ng isa ninyong MAKAKAMPI at kung magkagayon na ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impierno kay sa inyong sarili.(Mat.23:15)

Kaya Malakas sila sa Gobyerno dahil sa boto ng mga membro na binibinta sa mga pulitico ay nagkakaroon sila ng mga makakampi sa Gobyerno.dahil dito marami silang nakukuhang mga "pabor" sa mga pulitico.

kaya dahil sa mga pabor na nakukuha sa mga pulitico naiuupo nila ang kanilang mga galamay sa mga opesina na pag-aari ng Gobyerno.at madali nilang nailalakad ang kanilang mga gusto mangyari dahil sa "utang na loob sa kanila ng mga pulitico" 

Alam naman natin kung Ano-ano itong mga pakinabang na binibigay na pabor ng mga pulitico na susuportahan ng INC ni Manalo.

Tanung mga Manalo Cults may election ba sa Roman Empire para maging tama ang pagkaunawa nyo sa pagkakaisa sa paghatol na ayon sa inyo pagkaisahan nyong iboto ang isang pulitico.

At kung may election nuon sa Roman Empire Sino ang pulitiko ang pinagkaisahan iboto ng mga unang Kristiano.O baka ginagawa ito ng pamunuan ng INC para magkaroon ng pabor sa mga pulitico at para gawing kalakal ang mga membro para sa isang  interest na hinihingi ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo.

Nahahalata na kayo mga Culto ni Manalo...Alam na ng mga tao bakit ninyo ginagawa ang ganyang mga mudos ng pagka sendikato .

Ang 1 Cor.1:10 na Isa lamang paghatol hindi ito tungkol sa sapagkakaisa ng pagboto sa pulitico kundi ito ay pagkakaisa sa paghatol ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ukol sa mga usapin at suliranin sa loob ng Iglesia.(Gaw. 15:19-20,1 Cor.6:4-6)

Kaya itong aral ng INC ni Manalo na pagkakaisa sa pagboto ng isang pulitico na hindi naman nila kapanalig ito ay maliwanag na utos lamang ng Tao at hindi utos ng Dios kundi Utos ni Manalo sa kanyang sariling pakinabang.

"Dataput walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.(Mat.15:9)

At ito rin ay tuwirang paglabag sa BATAS NG ATING BANSA ukol sa pagboto na kung saan ang pagboto dapat ay isang malaya karapatan ng isang mamayang pilipino na walang halong pamimilit at pagbabanta.

Threats, intimidation, terrorism, use of fraudulent device or other forms of coercion. - Any person who, directly or indirectly, threatens, intimidates or actually causes, inflicts or produces any violence, injury, punishment, damage, loss or disadvantage upon any person or persons or that of the immediate members of his family, his honor or property, or uses any fraudulent device or scheme to compel or induce the registration or refraining from registration of any voter, or the participation in a campaign or refraining or desistance from any campaign, or the casting of any vote or omission to vote, or any promise of such registration, campaign, vote, or omission therefrom.
(f) Coercion of election officials and employees. - Any person who, directly or indirectly, threatens, intimidates, terrorizes or coerces any election official or employee in the performance of his election functions or duties. 

(Batas Pambansa Bilang 881,Omnibus Election Code of the Philippines (Article XXII, Election Offenses,Sec.261)

Sa kaso ng mga Membro ng Manalo Cults ang hindi pagsunod o pagsuway sa ipinasya ng pamamahala na iboto ay isang kasalanang ikatitiwalag ng isang membro na sumuway sa pasya ng pamamahalang Central ng INC ni Manalo.

Comments

Popular Posts