ALIN SA MGA MUKHANG ITO ANG IVIVISUALIZED NG MGA KATOLIKO KUNG SILA MANALANGIN KAY CRISTO


Ito ang tanong natin sa mga katoliko sa ibat -ibang mukha ng inyong Cristo na makikita natin na naka larawan dito alin dito ang tunay na mukha ng tunay na Cristo ,lahat ba ito mukha ng Tunay na Cristo ,kung mananalangin ako kay Cristo alin sa mga larawang ito ang ivivisualized ko sa aking isip na mukha ng Crsto 

Kung sabihin naman ninyo kahit Anong larawan ang gusto ko ivisualized ay OK lang ....Kung ganon pwede ba ang mukha ni Hitler ang ivivisualized ko sa larawan ni Cristo ....Pwede ba yon
Oh di kaya mga Kaibigang Katoliko mukha kaya ng Kambing ang ivivisualized ko sa mukha ni Cristo papayag kaya si Cristo na habang nanalangin ako sa kanya ang navivisualized ko sa mukha nya mukha ng Kambing sa tingin nyo ...Pwede kaya yon ...gaya ng Kambing na nasa larawan?
Oh kung ayaw nyo sa KAMBING pwede kaya na ISDA ang ivivisualized ko sa mukha ni Cristo sa aking isip habang ako nanalangin sa kanya ...sa tingin ninyo matutuwa kaya si Cristo sa ganyang mukha na nakikita mo sa kanya sa iyong isip.
"Na kahawig ng anomang bagay na umuusad sa lupa ,na kahawig ng anomang ISDA na nasa tubig sa ilalim ng lupa.(Deut.4:18)Comments

Popular Posts