SI FELIX Y MANALO BA ANG KINATUPARAN NG APOC.7

Pagkatapos nito, may nakita naman akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punongkahoy.

AYON SA PALIWANAG NG MGA KULTO NI MANALO ANG APAT DAW NA ANGHEL NA NAKATAYO SA APAT NA SULOK NG LUPA NA PUMIPIGIL SA APAT NA HANGIN NG LUPA AY ANG "BIG 4" NA KUNG SAAN PINIPIGILAN DAW NG BIG 4 ANG APAT NA HANGIN NA HUWAG UMIHIP SA LUPA 

AT AYON SA KANILA ANG APAT DAW NA HANGIN AY ANG GERA ITO DAW ANG GERA NA PANG BOUNG SANLIBUTAN ...

NGAYON ALAMIN NATIN KUNG TUMPAK ANG UNAWA NG MGA CULTO NI MANALO SA KAHULUGAN NG APOCALIPSES 7 ?TOTOO BA NA BIG 4 ANG APAT NA ANGHEL NA PUMIPIGIL SA APAT NA HANGIN NG LUPA .AT TOTOO BA GERA NA PANG BOUNG SANLIBUTAN ANG APAT NA HANGIN NA PINIPIGIL NG APAT NA ANGHEL.
ITO ANG TINATAWAG NA BIG 4 (KUHA ANG PHOTO NA ITO NUONG 1919 sa Paris )TApus na ang Gera.

WOODROW WILSON NG AMERICA

DAVID LLOYD GEORGE NG BRITANYA

GEORGE CLEMENCEAU NG FRANCE

VITTORIO ORLANDO NG ITALYA


NAPANSIN BA NINYO LAHAT NG KASAPI SA BIG 4 YONG ISA TAGA AMERICA AT TATLONG KASAPI AY MGA EUROPEO DI MAN LANG NABANGGIT SI MANALO NA MAY INAMBAG SIYA SA PEACE CONFERENCE NA YAN .

The Paris Peace Conference was the meeting of the Allied victors following the end of World War I to set the peace terms for the defeated Central Powersfollowing the armistices of 1918. It took place in Paris in 1919 and involved diplomats from more than 32 countries and nationalities. They met, discussed various options and developed a series of treaties ("Paris Peace Treaties") for the post-war world. These treaties reshaped the map of Europe with new borders and countries, and imposed war guilt and stiff financial penalties on Germany. The defeated Central Powers' colonial empires in Africa, southwest Asia, and the Pacific, would be parceled between and mandated to the victorious colonial empires, based on the different levels of previous development and the creation of the League of Nations.

At the center of the proceedings were the leaders of the four "Great Powers": President Woodrow Wilson of the United States, Prime Minister David Lloyd George of Great Britain, George Clemenceau of France, and, of least importance, Italian Prime Minister Vittorio Orlando; Orlando eventually had pulled out of the conference and did not play a role in constructing the final draft of the Treaty of Versailles. Germany and Communist Russia were not invited to attend, but numerous other nations did send delegations, each with a different agenda. Kings, prime ministers and foreign ministers with their crowds of advisers rubbed shoulders with journalists and lobbyists for a hundred causes, ranging from independence for the countries of the South Caucasus to racial equality


MALI KUNG GANON NA 1914 ITO NAGANAP KASI NG IPANGARAL NI MANALO ANG KANYANG IGLESIA NAGANAP ITO NUONG 1914 ...KUNG APAT NA ANGHEL AY BIG 4 (LUMITAW ANG BIG 4 PAPATAPUS NA ANG GERA AT WALANG KINALAMAN ANG BIG 4 PARA PIGILAN ANG GERA KAYA NAGKAROON NG BIG 4 KASI TAPUS NA ANG GERA AT MAY NATALO NA SA GERA .NGAYON HINDI UMAYON SA HULA ANG UNAWA NG MGA CULTO NI MANALO .. KASI KUNG GERA ANG APAT NA HANGIN ...TANDAAN NATIN .PINIPIGILAN NG APAT NA ANG ANGHEL ANG APAT NA HANGIN ..KUNG ANG KAHULUGAN NG APAT NA HANGIN AY GERA AT ANG APAT NA ANGHEL AY BIG 4 LALABAS NA WALA PANG GERA NA NAGANAP KASI PAANO MAGKA-GERA KUNG PINIPIGILAN PA ITO NG APAT NA ANGHEL.


PANSININ NATIN NASA KAPANGYARIHAN NG APAT NA ANGHEL ANG PAGPIGIL SA APAT NA HANGIN UPANG HUWAG ITO UMIHIP SA LUPA DAGAT AT MGA PUNONG KAHOY ...AT PANGALAWA HINDI BIG 4 ANG PASIMUNO NG GERA....KAWAWANG BIG 4 ..DINAMAY NG MGA CULTO NI MANALO SA KANILANG KASINUNGALINGAN 


KUNG BIG 4 ANG PUMIPIGIL SA APAT NA HANGIN NA AYON SA KAY MANALO GERA LALABAS NA BIG 4 ANG PASIMUNO NG GERA NUONG 1914..KASI KUNG HINDI NA PIPIGILIN NG APAT NA ANGHEL ANG APAT NA HANGIN AY MAGKAKA GERA NA .


PANSININ NATIN NA BINIGYAN NG DIOS ANG APAT NA ANGHEL NG KAPANGYARIHAN NA MAMINSALA SA LUPA AT DAGAT KUNG BIG 4 ANG APAT NA ANGHEL LALABAS NA BIG 4 ANG UTAK NG PINSALA NA MAGAGANAP SA LUPA AT DAGAT .

EH LUMITAW ANG BIG 4 TAPUS NA ANG GERA ...AT KAYA NAGKA BIG 4 PARA PAG USAPAN ANG KAPAYAPAAN SA MGA NATALO AT NANALONG MGA BANSA SA GERA.

At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat,

NGAYON PANSININ NATIN MAY NAKITA SI SAN JUAN NA ISANG ANGHEL NA UMAAKYAT SA GAWING SILANGAN NA MAY TAGLAY NA PANTATAK NG DIOS NA BUHAY NA SUMISIGAW SA APAT NA ANGHEL NA BINIGYAN NG DIOS NG KAPANGYARIHAN NA MAMINSALA SA LUPA AT SA DAGAT 

AYON SA PALIWANAG NG MGA KULTO NI MANALO ITO DAW ANG ANGHEL NA UMAAKYAT SA GAWING SILANGAN AY ANG SUGO NILA NA SI FELIX Y MANALO SIYA DAW ANG ANGHEL NA BINABANGGIT AT ANG GAWING SILANGAN DAW AY ANG MALAYONG SILANGAN YAN DAW ANG PILIPINAS 

NGAYON PANSININ NATIN ITONG ANGHEL SA GAWING SILANGAN AY SUMIGAW SA APAT NA ANGHEL NG BINIGYAN NG DIOS NG KAPANGYARIHAN NA MAMINSALA SA LUPA AT SA DAGAT ...KUNG SI FELIX Y MANALO ANG ANGHEL SA GAWING SILANGAN NA UMAAKYAT ...AT ANG BIG 4 ANG APAT NA ANGHEL ..

NGAYON ANG TANONG NATIN MAYROON BANG HISTORICAL BOOK NA ISINULAT ANG MGA HISTORIANS NA MAGPATOTOO NA SINIGAWAN NI MANALO O NAKAUSAP MAN LANG NI MANALO ITO BIG 4 .

AY NAKO KALUKUHAN PAG-UNAWA YATA YAN SA TALATA HINDI TUMUMPAK SA HULA ANG KAGANAPAN KASI WALANG INSTANCE NA ITONG FELIX Y MANALO AY NAGKAROON NG PAGKAKATAON NA NAKAUSAP MAN LANG ANG BIG 4 

AT HINDI KILALA NG BIG 4 ITONG SI MANALO ...KAYA SA PANAGINIP NLANG SIGURO NI MANALO NANGYARI NA SINIGAWAN NIYA ANG BIG 4 ...AT ANG DAHILAN DAW NG PAGSIGAW UPANG PIGILIN MUNA NG BIG 4 ANG GERA NUONG 1914 ...SAMANTALA LUMITAW ANG BIG 4 TAPUS NA GERA 

AT NUONG SUMIGAW SI MANALO NUONG 1914 WALANG GERA SA PILIPINAS NG PANAHON NA YAN KUNDI SA EUROPE LAMANG AT MIDDLE EAST ANG GERA NUONG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG 

LIBRENG -LIBRE SI MANALO MAGTATAK AT MANGARAL SA PILIPINAS NG PANAHON NA YON KASI WALA NAMANG GERA DITO BAKIT SISIGAWAN NIYA PA ANG BIG 4 NA PIGILIN MUNA NG BIG 4 NA HUWAG BUMUHOS ANG APAT NA HANGIN NA AYON SA KA KANILA GERA .

PANSININ NINYO ULI ANG NATATAKAN NG ANGHEL NA UMAAKYAT SA SILANGANAN AY LINGKOD NG DIOS NA ..TINATAKAN NIYA ITO SA NOO...PAANONG NAGANAP YAN NUONG 1914 EH MGA UNANG BUNGA NG PANGANGARAL NI MANALO AY MGA KATOLIKO AT AYON KAY MANALO HINDI NAMAN LINGKOD NG DIOS ANG MGA KATOLIKO "KUNDI MGA SA DEMONYO"

BAKIT NIYA PA SISIGAWAN ANG APAT NA ANGHEL ...NA HUWAG MUNANG PINSALAIN ANG LUPA AT DAGAT KUNG YONG MGA TATATAKAN NIYA LANG NAMAN AY MGA PILIPINO .

AT ANG MALAS NAMAN NI MANALO KASI DUON SA TALAGANG KINAGANAPAN NG GERA NUONG 1914 KAHIT ISANG EUROPEANS O MGA TAGA MIDDLE EAST WALA MAN LANG MAY NATATAKAN SI MANALO ...AT NADEDO LANG SI FELIX Y MANALO ANG IGLESIA NA ITINAYO NIYA HINDI MAN LANG NAKA PAG LOCAL SA ABROAD 

KUNG HINDI PA SIYA PINALITAN NG ANAK NIYA DAHIL NADEDO SIYA NA SI EDUARDO ...HINDI PA NARATING NG IGLESIA NIYA NA ITINAYO ANG HAWAII NUONG 1973 HEHEHEHE...

"Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punongkahoy hangga't hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos." At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa labindalawang lipi ng Israel. Labindalawang libo mula sa bawat lipi ng Israel: Juda, Reuben, Gad, Aser, Neftali, Manases, Simeon, Levi, Isacar, Zebulun, Jose, at Benjamin.

AT PANSININ NINYO ULI NA YONG MGA NATATAKAN SA NOO NA MGA LINGKOD NG DIOS O ALIPIN NG DIOS AY MAY BILANG NA 144,000 ...PALPAK NA NAMAN SI MANALO KASI NUNG 1914 WALA PANG 144,000 ANG MEMBER NYA ...AT ITO ANG MATINDI ANG MGA NATATAKAN AY NAGMULA SA LAHI NI ISRAEL ...AT BINANGGIT PANG KUNG SAAN MGA TRIBO SILA NANGALING SA LABINDALAWANG TRIBO NG ISRAEL 

SAMANTALA YONG CONVERT NI MANALO NUONG 1914 AT HANGGANG NUONG 2ND WORLD WAR AY PAWANG MGA PINOY KAHIT ISANG ISRAELITA WALANG MAY NAGING CONVERT SI MANALO 

EH NGAYON NGA 2002 PA ANG CULTO NI MANALO NAGKA LOCAL SA ISRAEL HANGGANG NGAYON ANG NAGSISIMBA SA KAPELYA NILA SA ISRAEL AY MGA OFW AT MGA DOMISTIC HELPER NA MGA PILIPINO ...NI ISANG ISANG ISRAELITA WALANG CONVERT SILA SA ISRAEL.

KAYA MAHILIG MAGPATAWA ITONG MGA CULTO NI MANALO SA PAG INTERPRET NG BIBLE NA PALPAK NA MAN ANG UNAWA ...HINDI PALIWANAG ANG GINAGAWA SA BIBLE KUNDI PALABO ANG PAKA HULUGAN SA TALATA NG BIBLE.

AT NUNG MAGKA 2ND WORLD WAR ANG IBA DYAN SA BIG 4 AY DEADBOL NA.

Comments

Popular Posts