MARIA ESPOSA DAW NG ESPIRITU SANTO

Ngayon tatalakayin naman natin ang isang Doctrina ng Iglesia Katolika tungkol sa pagiging esposa daw ni Maria ng Espiritu Santo Biblical ba ang mga katuruang ito.

Una ang paniniwala na si Maria ay esposa ng Espiritu santo ay hindi makasulatang katuruan ,kundi ito ay walang basihan sa Banal na Kasulatan ang ganitong aral ay isang hidwang aral na umaalipusta sa Espiritu Santo.

 29 Gaano kabigat, sa akala ninyo, ang parusang nararapat sa taong humamak sa Anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya, at humamak sa mahabaging Espiritu?(Heb.10:29)


Ang paniniwala na ang espiritu santo ay asawa o esposa ni Maria ay isang aral na lumalapastangan at humahamak sa Banal na espiritu ng Dios.


But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.(Mat.1:20)


Ang asawa ni Maria  ay si Jose hindi ang Espiritu Santo Lalabas na kabit ng espiritu Santo si Maria.


Ito ay maliwanag na pang-aalipusta kay Maria kasi kung esposo ni Maria si Jose at esposa naman ng Espiritu Santo si Maria lalabas dalawa ang asawa ni Maria.kung nilukuban man ng Espiritu Santo si Maria hindi dahil nakipagtalik ang Espiritu Santo Kay Maria kundi ang paglukob ng Espiritu Santo kay Maria ay para lalangin ang Laman o katawan ng magkakatawang tao na Anak ng Dios.(Juan 1:1,14)


Ang Espiritu Santo kasi ay Kamanlalang ng Dios sa paglalang ng tao kasangkapan niya ito. para gumawa ng tao.(Awit 139:13,Job 31:15,Job 10:10-12)


The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.(Job 33:4)


At ang patunay na Ang espiritu Santo ay hindi mag-aasawa ng tao sabi ng Panginoon ang kanyang Espiritu ay hindi makikipunyagi sa tao sapagkat ang tao ay laman.sapagkat siya'y Dios at Hindi Tao.And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.(Gen.6:3)


I will not execute the fierceness of mine anger, I will not return to destroy Ephraim: for I [am] God, and not man; the Holy One in the midst of thee: and I will not enter into the city.(Oseas 11:9)


Comments

  1. Add My Blog to Your Side Please and I Will Sure add your blog to my Blog Please add Its A Request!
    My Blog Is iTsARticles.Blogspot.com
    Please Please

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts