FRIDAY BA PINAKU SA KRUS SI CRISTOTotoo ba na "Friday " Beyernes ipinaku si Cristo sa krus ?

Kung Totoo na "Friday " Beyernes na ipinaku si Cristo at nalagautan  siya ng hininga  sa Alas -3 ng hapon.(Luc.23:44-46) at inilibing siya na gabi.(Juan 19:38-42).at sa pagbukang Liwayway sa araw ng linggo ay muli siyang nabuhay.(Juan 20:1-9)


Hindi papatak na Tatlong Araw-at Tatlong Gabi  na  nasa Libingan siya na gaya ng Tanda ni Jonas na kung paano si Jonas ay tatlong araw-at tatlong gabi sa loob ng tiyan ng Isda gayon ang anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabi ring nasa Libingan.

38 Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, "Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan?" 39 Sumagot si Jesus, "Lahing masama at taksil sa Diyos! Naghahanap kayo ng palatandaan ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. 40 Kung paanong si Jonas ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang Anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabi ring nasa libingan. (Mat.12:38-40)

Comments

Popular Posts