LONG HAIR NGA BA SI JESUSITo ay SALITA ng ISANG APOSTOL NI CRISTO na si SAN PABLO

"Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo ,na kung may MAHABANG BUHOK ANG ISANG LALAKE AY MAHALAY SA KANYA.(1 Cor.11:14)

Comments

Popular Posts