TEEWEE DIEGO AT ELIAS ARZARDON NA MGA DEFENSOR KATOLIKO NADUWAG KAY ELY GUADALUPE

please kindly click the link...

"Maginhawa ang lalake na pumuno ng kaniyang lalagyan ng pana ng mga yaon silay hindi mapapahiya pagka silay makikipagsalitaan sa kaniyang mga kaaway sa pintuang bayan.(Awit 127:4)

"Isang lalake sa inyo ay hahabol sa isang libo sapagkat ipinakikipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Dios ,gaya ng sinalita niya sa inyo.(Josue 23:10)

"Sapagkat ang Panginoon ninyong Dios ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas.(Deut.20:4) 

Ang mga susunod na larawan ay kuha ko mismo sa venue ng debateng pagdadausan namin ng duwag na si Teewee Diego at Elias Arzardon nuong Feb.19,2012 (linggo) (9 pm)

Sa hindi Pagsipot ni Teewee Diego at Elias Arzardon, isang maginoong debatista ng luneta, na si Luis Simon isang Reformed Christian ang akin nakaharap (bandang kaliwa), ang dalawang lalaking nasa gitna ay mga debatista din ng luneta mga defensor katoliko ang mga naging moderator. Kaya teewee Diego, kung duda ka pa rin sa pagpunta ko sa venue nang debate natin, tanungin mo mismo mga kasama mo!

Sa mga sumusubaybay ng blog na ito, ang susunod na larawan ay ang patunay na may debate kaming napagkasunduan ng duwag na si teewee Diego a.k.a Anthony Santiago at Elias Arzardon "Ano pat ating masasabi ng buong tapang ang Panginoon ang aking katulong hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao.(Heb.13:6) 

"Iyong hahanapin sila hindi mo mangasusumpungan ,samakatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo ,silang makikipagdigma sa iyo ay papanaw ,at gaya ng bagay ng wala.(Isa.41:12)

"...at sasabihin nila sa mga bundok takpan ninyo kami at sa mga burol mahulog kayo sa amin.(Oseas 10:8)

Nagtatago Na! hehehehe         


Comments

Popular Posts