KATOLIKO AMINADO NA IGLESIA SILA NG MGA MAKASALANAN

Sa isang pananalangin Katoliko na ang pamagat ay "Hail Mary "ay tahasang inamin ng Simbahan Katoliko ang pagiging makasalanan ng kanilang Iglesia.


"Hail Mary full of Grace ,the lord is with thee ,blessed art thou amongst Women ,and blessed is the fruit of thy womb,Jesus holy Mary Mother of God ,pray for us sinners ,now and at the hour of our death."

Inutusan ba naman ang Maria na ina ng ating Panginoong Jesu Cristo na "ipanalangin silang mga makasalanan ,ngayon at hanggang sa oras ng kanilang ikamamatay .Wala tigil si Maria ng kakapanalangin sa kanila ,at ang masama wala rin silang tigil sa paggawa ng kasalanan ,inaalila nila si Maria sa kakapanalangin sa kanila.

Dito maliwanag na ang Iglesia Katolika ay Iglesia ng mga makasalanan ...ito ba ang Holy catcholic church na sinasabi nila ,dapat sana ang name ng Church nila ay Sinners Catcholic Church ayon mismo ito sa pananalangin nila na inamin nila na sila ay mga makasalanan.

Ngayon Sino ang Mga Makasalanan na tinutukoy sa Banal na kasulatan?

"You and I are Jews by birth ,not mere pagans sinners"(Gal.3:15)

Sino ang Mga Makasalanan ito pala ang mga pagano.

Ngayon Ano ang sabi ng Panginoon sa mga Makasalanan?

"But for sinners,what a different story!they blow away like chaff before the wind ,they are not safe on Judgement day they shall not stand among the godly.(Psalms 1:4-5)

At hindi kailangan Utusan nila si Maria na ipanalangin sila sapagkat ang Makasalanan ay hindi pinakikinggan ng Dios...."Nalalaman naming hindi pinakikinggan  ng Dios ang mga makasalanan...(John 9:31)

Ang Iglesia na sa Dios ay hindi samahan ng mga Makasalanan kundi ito ay kalipunan ng mga Banal na lumalayo sa kalikuan ito ang tatak ng tunay na Iglesia.

"Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito,nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon.(2 Tim.2:19)


Comments

Popular Posts