CRISTO NG MGA KATOLIKO NAG-AASAWA NG LALAKE

Ayon sa aral ng Iglesia Katolika ang isang nagpapari ay ikinakasal kay Cristo sa pamamagitan  ng  Ordinasyon ng pagpapari ang isang paring inoordenahan ay ikinakasal kay Cristo "Bride of Christ".Lalabas sa aral na ito na ang Cristo ay nag-aasawa ng kapwa nya lalake "Same Sex Marriege" kung ganon ang nangyayari ,at mga paring ikinakasal kay Cristo lalabas ito ang kanyang mga asawa .

Bukod sa mga paring ikinakasal kay Cristo aral din ng simbahan na ang isang babaeng pumapasuk sa pagka madre ay ikinakasal din kay Cristo lalabas nito na maraming asawa si Cristo ,kaya ang Cristo ng mga katoliko ay isang "polygamous na Cristo "na kung saan maraming asawa.

ang mga katuruang ito ay hanggo sa katuruan ng mga Hindu na kung saan ang mga devotee ng mga dios sa relihiyong Hindu ay ikinakasal sa kanilang dios .

Halimbawa ay mga Devotee ng dios na si "Vaishava ",ang bawat  lalake na devotee na ikinakasal sa dios na ito ay nagbibihis babae ,si Vaishava ay dios ng mga "Lesbian" at ng mga "gay "kaya ang bawat ikinakasal na devotee nito ay kailangan magdamit babae.

Ngayon ang ginagawang katuwiran ng mga Defensor katoliko ang Iglesia daw ay ikinakasal kay Cristo ,TAMA ,ang Iglesia ay ikinakasal kay Cristo .(Apoc.19:7-9,Mat.22:1-10) pero tandaan natin na iisa lang Iglesia na ikinakasal kay Cristo.(Efe.4:4) at ang Iglesia ay itinulad sa dalagang malinis o sa babae na ihaharap kay Cristo.(2 Cor.11:2,Efe.5:22-25,31-32)

Kaya kung Iglesia ay itinulad sa isang Babae "BABAE PA RIN ANG INAASAWA NG CRISTO"

Ganon din ang Dios Asawa ng Dios ang Israel sa espiritu .(Ose.2:19-20,23) pero ang Israel itulad din sa babae kaya nga isang tawag sa Israel ay ang ANAK NA BABAE NG SION.(Awit 9:11,14)

Wala tayong mababasa sa Old testament na ang isang saserdote ay ikinakasal sa Dios o ang isa man sa mga apostol ni Cristo ay ikinakasal kay Cristo kaya huwad na aral ang katuruan ng Simbahang Katoliko na ang isang nagpapari o nag mamadre ay ikinakasal kay Cristo para maging kabiyak o asawa.


Comments

Popular Posts