DIOS na WALANG ANYO na NAKIKITA GINAWAN ng ANYO

Isang katawa-tawang ginawa ng mga katoliko sa Dios ang Dios na hindi nakikita ang anyo ay ginawan ng Anyo ng mga katoliko sa katauhan ng isang matanda na kung saan kumulobot ang mukha ,tinubuan ng puting buhok at napanut ang buhok sa bandang noo.hindi natin lubos maisip na itong Dios na kinikilala ng mga katoliko ay tumatanda nagkakaroon "aging"ang mukha.Ngayon ito bang paglalarawan sa kaanyuan ng Dios ito ba ay Biblical na mukha ng Dios na "tumatanda"at paano nila gawan ng mukha ang hindi nakikita.

"Hindi mo baga naalaman ?hindi mo baga narinig ?ang walang hanggang Dios ,ang Panginoon ,ang MAylalang ng mga wakas ng lupa ,HINDI NALALANTA ,o napapagod man ,walang makatatarok ng kanyang unawa.(Isa.40:28)

ito palang tunay na Dios hindi pala ito NALALANTA o kumukupas samakatuwid hindi ito tumatanda samantala ang anyo ng Dios ng mga katoliko ay MATANDA

Bukod sa hindi ito tumatanda ano pa ang katangian ng "God the father "

"Na siya lamang ang walang kamatayan ,na nanahan sa liwanag na di malapitan ;na di nakita ng sinomang tao ,o makikita man,sumakanya nawa ang kapurihan sa paghaharing walang hanggan.siya nawa.(1 Tim.6:16)

"Walang taong nakakita kailan man sa Dios ang Bugtong na anak,na nasa sinapupunan ng Ama ,siya ang nagpakilala sa kanya.(Juan 1:18)

"At ang panginoo'y nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy;inyong narinig ang tinig ng mga salita,ngunit WALA kayong ANYONG NAKITA ;ang inyo lamang narinig ay isang tinig.(Deut.4:12)

Ano ang isa katangian ng "God the father" ito ay isang Immortal o walang kamatayan at walang tao na nakakita ng kanyang anyo kung walang tao nakakita ng kanyang anyo paano mo ito gawan ng lmahen kaya ang imahen na ginawa ng katoliko ukol sa anyo ng Dios ay isa lamang katha.

hindi naluluwalhati ang Dios sa Imahen na ginawa ng mga katoliko bagkus ito paglapastangan sa Dios na itulad mo ang kanyang anyo sa anyo ng tao nasisira o tumatanda.(Rom.1:23)

Ang bawat bansa ay gumawa ng mga dios sa kaniyaniyang sa sarili na ginawa sa pamamagitan ng canonization .(2 king's 17:29)

Comments

Popular Posts