Visitor

Friday, August 15, 2014

Maria ng mga Katoliko nagpapadidi pa haggang 1146


Maria ng mga Katoliko nagpapadidi pa haggang 1146 A.D

Cistercian Abbot Saint Bernard, he was reportedly praying one day in 1146 before a statue of the Virgin Mary in Speyer Cathedral. In his prayer he asked the Virgin to "Show that you are a mother..." (Monstra te esse matrem). The statue suddenly came alive and squirted milk on Bernard's lips. In this mystical encounter Bernard becomes a spiritual son of Mary sharing a kinship with Christ who was also nourished by Mary's milk.

ISANG KATAWA-TAWANG KWENTO ANG NANGYARI NUONG TAONG 1146 ISANG CIRTERCIAN ABBOT SA IGLESIA KATOLIKA NA SI BERNARD OF CLAIRVAUX KUNG SAAN PINAGPAKITAAN SIYA NG SO-CALLED MARY AT PINADIDI NG GATAS MULA  SA SUSO NG SO-CALLED MARY --DI BA NAKAKATAWA ITO NA 1146 NA MAY GATAS PA ANG SUSO NG SO -CALLED MARY --PARANG GUSTO KO ITANONG BAKIT MAY PINADIDI  PA BA SI MARIA SA LANGIT KAYA MAY GATAS PA  ANG KANYANG SUSO --NAKAKATAWA NGA DIBA ISANG MAY EDAD NA ABBOT SA IGLESIA KATOLIKA DUMIDI PA SA BABAE NA NAGPAPAKILALA NA MARIA NA INA NG PANGINOONG JESU CRISTO.


May mga taong nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. mga kwento na ginawa sa kasinungalingan na naniniwala sa mga kathang kwento.

Ang Iglesia Katolica ay mahilig mag-fabricate ng mga kinathang kwento na nagliligaw sa marami. 

Nariyan ang mga apparition ng So-called Mary 

Sapagka't kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam, noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kaniyang karangalan.(2 Ped.1:16)

At sa araw ng Paghuhukom ay parurusahan ng Dios ang bahay bata ng masamang espiritu na ito na nag-aanyong maria at ang kanyang suso ay mapapawi at matutunaw gaya ng naagas sa babae na hindi makakita ng araw.

Ang masama ay naliligaw mula sa bahay-bata: sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila, na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Ang kanilang kamandag ay parang kamandag ng ahas: sila'y gaya ng binging ahas na nagtatakip ng kaniyang pakinig; At hindi nakakarinig ng tinig ng mga enkantador, na kailan man ay hindi umeenkanto ng gayon na may karunungan. Iyong bungalin ang kanilang mga ngipin, Oh Dios, sa kanilang bibig: iyong bungalin ang mga malaking ngipin ng mga batang leon, Oh Panginoon. Mangatunaw nawa silang parang tubig na umaagos: pagka inihilagpos niya ang kaniyang mga palaso, maging gaya nawa ng nangaluray. Maging gaya nawa ng laman ng laman ng suso na natutunaw at napapawi: na gaya ng naagas sa babae na hindi nakakita ng araw. Bago makaramdam ang inyong mga palyok ng mga dawag na panggatong, kaniyang kukunin ang mga yaon ng ipoipo, ang sariwa at gayon din ang nagniningas. (Awit 58:3-9)No comments:

Post a Comment