PAGBINIGYAN DAW HINDI NA DIOS SABI NG MGA CULTO NI MANALO

May mga nakakatawang mga pangangatuwiran itong mga Manalo Cult's ayon sa kanila kaya daw hindi tunay na Dios ang Cristo dahil daw ang ano man daw na kapangyarihan at kapamahalaan mayroon si Cristo ay bigay lang daw ng Dios Ama sa kanya gusto palabasin ng mga Manalo Cult's na ito dahil bigay ng Ama kay Cristo.ay  hindi Daw Dios ang Cristo.

Ngayon pag-aaralan natin kung may katuwiran itong mga argumento ng mga alagad ni Manalo na nagmana kay Manalo ng katangahan.Basahin natin ang kanilang mga talatang batayan.


"At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay  mo ay ibinigay ko sa kanila ,upang sila ay maging isa na gaya naman  natin na iisa.(John 17:22)

"Gaya ng ibinigay  mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan.(John 17:2)

"At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y Anak ng tao.(John 5:27)

Ito ang mga talata na ginagamit nila na ang kaluwalhatian at kapamahalaan ni Cristo ay bigay o ibinigay lang daw sa kaniya ng Dios Ama.kaya daw hindi Dios si Cristo dahil binigyan lang.


Gusto palabasin ng mga sangkatutak na alagad ng Anghel na may Anghit na pag binigyan hindi na daw Dios .ang tanong natin ang pagbibigay ba ay nakakabawas ng kalagayan.

Halimbawa  "Binigyan mo ng pera ang inyong Anak ,o di kaya ipinagkaloob mo sa anak mo ang kapamahalaan sa negosyo na pag-aari mo nababawasan ba ng pagbibigay mo ang karangalan at kalagayan ng Anak mo .Nung bigyan mo ba ang anak mo ng pera ay nawawala ba ang pagkatao ng anak mo ,nung bigyan mo ng kapamahalaan sa negosyo mo.hindi naba tao ang anak mo dahil binigyan mo .

Ganito ang Logic ng mga alagad ng Anghel na may Angit sa kilikili dahil binigyan daw si Cristo hindi na Dios si Cristo.Diba nakakatawa.

"Nung bigyan mo ng pera ang Anak mo hindi naman nabawasan ang pagkatao ng anak mo ,saan eskwela ng katangahan kaya nakuha ni Manalo ang ganitong karunungan na pag binigyan ay hindi na Dios.

Paano kung si Cristo ang magbibigay sa Ama nababawasan ba ang pagiging Dios ng Ama dahil binigyan siya ni Cristo.

"Kung magkagayo'y darating ang wakas pagka ibinigay na niya ang kaharian sa Dios sa makatuwid bagay sa Ama ,pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan.(1 Cor.15:24)

Dito sa latatang ito si Cristo ang magbibigay sa Ama ng Kaharian ,ngayon dahil ba binigyan ni Cristo ang Ama ng kaharian hindi naba Dios ang Ama dahil binigyan siya ng Anak ng kaharian .kung susundan natin ang Logic ng mga Manalo Cult's ganon talaga ang mangyayari na hindi na Dios ang Ama dahil binigyan lang siya ng Anak.at lalabas pa na ang Kaharian na ibinigay ng Anak ay hindi sariling pag-aari ng Ama kundi bigay lang ng kanyang Anak ganon ba yon.

Ngayon ang tanong natin ang Dios ba pwede ba Bigyan?

Ito hindi ito naisip ng mga tangang Alagad ni Manalo na kahit ang tunay na Dios ay pwede bigyan at ang pagbibigay sa Dios ay hindi nakakabawas ng kanyang pagka Dios.ano ang Halimbawa natin.

"Mangagbigay kayo sa Panginoon ,kayong mga angkan ng mga bayan mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan,inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan.(1Cro.16:28-29,Awit 29:1-2)

"When anyone want togive to an offering of thanksgiving to the Lord..."(Lev.3:1 LB)

"sinabi nila sa kaniya ,kay cesar nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila ,kayat ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Dios ang sa Dios.(Mat.22:21)

Dito maliwanag na ang  Panginoon pwede bigyan ang sabi mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan.at ang magbibigay sa Panginoon ay mga angkan ng mga bayan.nangangahulugan ba ito na Dakila yong nagbigay sa binigyan ,at nangangahulugan ba ito na nung hindi binigyan ang Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan ay walang siyang  kaluwalhatian at kalakasan.

kaya mali ang unawa na pagbinigyan ay hindi na Dios kasi ang Dios mismo bibigyan ng mga angkan ng mga bayan ng kaluwalhatian at ng kalakasan.

Comments

Popular Posts