ITLOG NA BALOT PAGKAIN BA

Ang Balot (Itlog na Balot ) Pagkain ba?Bakit hindi dapat kainin ang balot Ano ang dahilan?

"Huwag kayong kakain ng Anomang may Dugo..."(Lev.19:26)

Maliwanag ang utos sa atin ng ating Panginoong Dios "huwag kakain ng anomang may Dugo"sa balot hindi maiiwasan ang dugo na makain mo sapagkat buo mo itong makakain.

Ano ang sabi ng Lingkod ng Dios tungkol sa Itlog na balot?

"Makakain ba ng walang asin ang matabang o mayroon bang lasa ang PUTI NG ISANG ITLOG?Tinanggihang hipuin ng aking kaluluwa mga KARUMALDUMAL na pagkain sa akin.(Job 6:6-7)

Kakain pa ba kayo ng "BALOT"

Comments

Popular Posts