KRUS NI CRISTO AY ARAL HINDI LETERAL NA KAHOY

Ngayon sa banal na kasulatan ay may tinatawag na krus ni Cristo kung hindi ito ang leteral na krus na gawa sa kahoy anung uri ito ng krus."Sapagkat marami ang mga nagsisilakad ,na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo.at ngayo'y sinasabi ko sa inyo na may pag iyak na sila ang mga kaaway ng KRUS NI CRISTO.(Fil.3:18)Kakaibang uri ng Krus ito kasi may mga kaaway.Ngayon paano ba pinapasan ang krus na ito."At sinabi niya sa lahat ,kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin ,ay tumanggi sa kaniyang sarili .at PASANIN SA ARAW-ARAW ANG KANYANG KRUS,at sumunod sa akin.(Luc. 9:23,Mat.16:24)Dito makikita natin lakip ng pag tanggi sa sarili ay ating papasanin ARAW-ARAW ang krus ni Cristo therefore hindi ito leteral na krus paano mo pasanin ang krus na leteral ARAW-ARAW .naka kita naba kayo ng katoliko na pumasok ng opesina ay may pasan-pasan na leteral na krus .ang krus ni Cristo ay araw-araw na papasanin ng alagad na sumusunod sa kanya.

Ngayon ano ang krus na tinutukoy na papasanin ng isang alagad na sumusunod sa kanyang Panginoon.

"MANGAGDALAHAN kayo ng mga PASANIN ng isat isa at TUPARIN NINYONG gayon ang KAUTUSAN ni CRISTO.(Gal.6:2)

Ang tinutukoy na Krus ni Cristo na papasanin ng mga alagad ay ang Kautusan ni Cristo
may patunay ba tayong mababasa na ang krus ni Cristo ay ang kanyang kautusan.

"Pasanin ninyo ang aking pamatok ,at MAGARAL kayo sa akin;sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa.Sapagkat malambot ang aking pamatok ,at magaan ang aking PASAN.(Mat.11:29-30)

Ang krus ni Cristo ay ating papasanin at Magaral tayo sa kanya sapagkat ang kanyang pamatok ay malambot at ang kanyang pasan ay MAGAAN.

Alin ang MAGAAN na krus ni Cristo na ating PAPASANIN.

"Sapagkat ito ang Pag-ibig sa Dios na ating TUPARIN ang kanyang MGA UTOS at ang kaniyang MGA UTOS ay HINDI MABIGAT.(1 Juan 5:3, Deut.30:11)

ALin ang Krus na MAGAAN na pasan ito ang MGA UTOS ni CRISTO na Hindi MABIGAT ang kanyang Mga SALITA.

"Sapagkat ang SALITA NG KRUS ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ;ngunit itoy kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas .(1 Cor.1:18)

Ang SALITA NG KRUS ay SALITA ni Cristo.(Rom.10:17) hindi ito leteral na kahoy na tulad ng krus ng mga katoliko itong krus na ito pinapasan ito araw-araw.kaya magkaiba ang krus ng mga katoliko sa tinatawag na krus ni Cristo sapagkat ang krus ni Cristo ay ang kanyang SALITA o mga UTOS.

Ito ang krus na hindi ka Ipapako ng Leteral.

"Akoy NAPAKO sa KRUS na kasama ni CRISTO..."(Gal.2:20)

Ang nagsasalita sa talata na ito ay si Apostol Pablo sabi nya NAPAKO cia sa KRUS na KASAMA si Cristo ang itinutukoy dito ni apostol Pablo na Krus ay hindi leteral na krus na kahoy sapagkat hindi naman napako si Apostol Pablo sa Krus na kahoy. may krus na kung saan ipinako si Pablo at yan ang espiritwal na krus ang KAUTUSAN NI CRISTO.

Hindi Pwede maging Leteral na Krus ito sapagkat ang krus na ito ay may DUGO.

"At sa pamamagitan niya pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay ,na pinapayapa niya sa pamamagitan ng DUGO NG KANYANG KRUS ,sa pamamagitan niya,sinasabi ko maging mga bagay sa kalupaan ,o sa mga bagay sa sangkalangitan.(Col.1:20)

Ito ang DUGO ng Tipan. na nabubuhos dahil sa marami sa ikagpapatawad ng mga kasalanan.(Mat.26:28) Alam naman natin na ang TIPAN ay isang SALITA ng KASUNDUAN.

Comments

 1. Brother:

  1) paano maipapaliwanag ng maigi yung Awit 69:5?

  kasi tupad kay Cristo ang Awit 69:8 at ginagamit ng mga naniniwala na may kapatid ang Panginoong Jesus.

  wala po tayong tutol doon.

  pero paano sasagutin alang alang sa mga nag aaral ng apologetics at mga nagsusuri yung banat na hindi matutupad kay Cristo yung Awit 69:8 dahil hindi matutupad sa kanya yung Awit 69:5?

  2) Pls give the supporting Bible verses na totoo ito since di kayo tutol. (alang alang sa mga nagsusuri na inaaalam pa kung sino ang tunay na sinisimbolo ng babae sa Revelation 12)

  [[Commentary ng KJV:

  1. We see how the church is represented in this vision. (1.) As a woman, the weaker part of the world, but the spouse of Christ, and the mother of the saints.

  (2.) As clothed with the sun, the imputed righteousness of the Lord Jesus Christ. Having put on Christ, who is the Sun of righteousness, she, by her relation to Christ, is invested with honourable rights and privileges, and shines in his rays.

  (3.) As having the moon under her feet (that is, the world); she stands upon it, but lives above it; her heart and hope are not set upon sublunary things, but on the things that are in heaven, where her head is.

  (4.) As having on her head a crown of twelve stars, that is, the doctrine of the gospel preached by the twelve apostles, which is a crown of glory to all true believers.

  (5.) As in travail, crying out, and pained to be delivered. She was pregnant, and now in pain to bring forth a holy progeny to Christ, desirous that what was begun in the conviction of sinners might end in their conversion, that when the children were brought to the birth there might be strength to bring forth, and that she might see of the travail of her soul.]]

  ReplyDelete
 2. About the topic, masama na literal na krus na isimbolo sa isang relihiyon.

  at totoo kasi ang literal na krus ang ginamit para bitayin ang mga kumakalaban sa imperyo ng Roma at mga napatunayang nagkasala ng mabigat sa loob ng isang kolonya ng Roma.

  ngayon, since simbolo ito ng relihiyon na may pinakamaraming bilang ng tao sa mga listahan ng mga "Christian" denominations.

  1) pinapatunayan na ang mga maniniwala sa mga aral dito ay patay.

  2) pinapatay nito ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga mananatiling magbubulagbulagan sa aral ng relihiyon na ito dahil lahat halos ng aral nito ay SALUNGAT sa Bibliya

  3) Pinapatay ng relihiyon nito noon ang mga lalaban sa aral nila.

  ReplyDelete
 3. Suma atin po ang kapayaan kaibigan bro Gepalta

  Maari tinatanung mo Paano si Cristo ang katuparan ng Awit 69:8 kung sa Awit 69:5 ay nagtataglAY NG KAMANGMANGAN AT KASALANAN ang nagsasalita sa talata na yan .

  Una kung pag aralan natin ang talatang ito mayroong dual na kaganapan sa talatang ito ang kaganapan kay DAVID at ang kaganapan sa Panginoong Jesu Cristo

  SI David ang Anino ng Mesiyas sa Matandang Tipan.at nagmula sa angkan ni David ang pagka hari ng Panginoong Jesu Cristo.(Mat.1:1,Luc.1:32)

  Ngayon kung itanung mo sa akin kung may kamangmangan ba si Cristo ang sagot ko ay "YES"
  kasi mismo ang Dios ay may KAMANGMANGAN na dakila kay sa karunungan ng TAO.(1 Cor.5:25)

  Pangalawa May KASALANAN ba si Cristo na hindi NALIHIM sa DIOs

  Ang kasalanan ni Cristo ay nung ARIIN siyang may SALA dahil sa ATin.(2 Cor.5:21)ng ipasan sa kanya ang ating mga kasalanan.(Isa.53:6)Inari syang may SALA dahil sa ating mga kasalanan na nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa kasalanan ay mabuhay tayo sa katuwiran.(1 Ped.2:24)

  ReplyDelete
 4. Nasagot kuna yan Kaibigan yang tungkol sa kung cnu ang babae sa Rev.12

  At hindi Magkapariho ang Paliwanag namin dyan sa Commentary ng KJV

  Ang layo kapatid ! kaya hindi ko kailangang suportahan yang paliwanag ng KJV

  UNa doon palang sa kung Cno ang BABAE sa Rev.12 magkaiba STAND namin sa COMMENTARY NG KJV

  Ang Sa AMIn ang BABAE ay ang INANG JERUSALEM sa ITAAS na MALAYA .(Gal.4:26)

  Sa KJV naman ang WOMAN ay ang CHURCH

  ReplyDelete
 5. Tama ka kapatid at hindi dahilan na marami ang naniniwala sa Krus bilang SIMBOLO ng Kristianismo ay TOTOO na ito ang fact ay SIMBOLO parin ito ng Kalupitan at kamatayan

  Ngayon Tama ang ANalisa mo na PATAY ang mga naniniwala dyan .

  Silay nagatakda sa sheol (LIBINGAN)na parang kawan ;KAMATAYAN ay magiging PASTOR sa kanila.."(Awit 49:14)

  At ang may PAGHAHARI sa KAMATAYAN ay ang DIABLO.(Heb.2:14)

  ReplyDelete
 6. Brod, ayon sa Believer Magazine nyo na ang issue ay April-May 2005. nakasulat doon na ang topic noon sa PBK ay yung Revelation 12 at nakasulat doon ay ang IGLESIA NG DIOS yung babae ayon sa paliwanag ni Bro. Eli.

  Anyway, wala namang mali dahil ASAWA ni Cristo yung IGLESIA.

  Mga anak ng Iglesia ang mga Cristiano.

  pinanganak ni Pablo sila by gospel.

  pero nasaan si Pablo? natural sa Iglesia ng DIOS.

  lilitaw na ang Christian Church gives birth to Christian by gospel through its preacher.

  kaya hindi mali rin ang KJV Commentary kasi yun din ang paniwala ni Bro Eli na ang babae sa Rev. 12 ay yung IGLESIA NG DIOS.

  pero the rest, ewan ko kung ganun rin paniwala ni Bro Eli about the 12 stars, moon sa paa at suot na araw.

  ReplyDelete
 7. Alam mo ba ang turo ng religion teacher ko kung bakit literal na krus ang simbolo ng Cristianismo?

  ganito yan. ang krus ay hindi poste ayon sa inyo kundi PLUS sign shaped.

  ang krus sabi ng teacher ko ay simbolo ng pagmamahal dahil sa krus ay tinubos tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan.

  sa itaas ng krus ng plus sign, ibig sabihin nun ay dapat mas superior ang pagmamahal sa DIOS.

  yung nasa kaliwa at kanan ng itaas ng plus sign na krus, ibig sabihin nun, dapat pantay ang pagmamahal na ibibigay sa mga mahal sa buhay at mga kaibigan.

  ReplyDelete
 8. Hindi ko Alam bro saan mo nakuha yang impormasyon na yan sa REv.12 pero hindi ganyan ang STAND namin na CHURCH yan ang BABAE

  ANG STAND namin ang CHURCH ay ang LALAKING SANGGOL na IPAPANGANAK ng BABAE

  Iwan ko Bro Kung saan mo napulot yang ARAL na yan ang Alam ko yan din ang stand ng SDA o mga Adventista pero hindi ganyan ang STAND namin

  Alam mo Bro Kung Cnu ang paniwalaan sa STAND ng CHURCH namin AKO yon at HINDI IKAW una hindi ka naman MEMBER namin ang ALAM mo sa ARAL namin narinig mo lang sa Kaibigan mong member namin o napanuod mulang sa TV.

  Kaya Bro Wag munang Isaksak yan paniniwala na yan sa Amin kasi hindi namin STAND yan

  ReplyDelete
 9. PangaLawa Bro Walang Lugar dito ang PALIWANAG ng TEAcher mo sa RELIGION

  ANG binibigyan dito ng MABIGAT na katotohanan ay ang sinasabi ng BIBLEA

  Alam mo bro hindi ko tinatanggap ang paliwanag na walang BATAYAN sa banal na KASULATAN

  kung Gusto mo maniwala sa sinasabi ng teacher mo sa religion KARAPATAN mo yon pero wag mo namang ipilit sa amin na maniwala sa sinasabi ng teacher mo sa religion

  ReplyDelete
 10. Di muba napansin Bro ang Paliwanag ng Commentary ng KJV sa 12 STARS Yon daw ang GOspel na itinuro ng 12 Apostles una Bro Hindi lang naman 12 Apostles ang sa paniniwala namin Paano naging ganyan ang paliwanag namin.

  Sa Twelve Apostles Hindi kasama dyan ang Pagka Apostol ni Pablo at Bernabe


  Sabi mo Ang CHristian Church Give Birth to Christian by Gospel !Ano yon Ang NAnganak siya din ang PINANGANAK hehehehee.

  Ok Ahh.

  ReplyDelete
 11. Kumuha ka ng believer magazine na ang issue ay april - may 2005.

  may mababasa ka doon na sabi ni bro eli ay yung babae sa rev 12 ay ang iglesia.

  ReplyDelete
 12. Alam mo bro ang mga bagay na HIWAGA hindi yan inilalagay sa magasine .

  Kaya Imposible yang sinasabi mo ...

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts