SAGRADO


Maraming Katoliko naniniwala na ang kanilang mga larawang inanyuan ay mga sagradong bagay ibig sabihin "banal" o santo.

Kaya ganon nalang ang pagpaparangal na inoukol  ng mga katoliko sa mga larawang  inanyuan na ito na tinatawag nilang mga santo.

Ito mga tinatawag nilang mga santo ay mga larawang inanyuan na nililok sa kaanyuan ni Jesus, ni Maria at ng mga kinikilalang mga banal na tao ng simbahan,maging ng mga anghel.

Tinatawag itong mga sacred object o mga banal na bagay

Sacred:
Entitled to veneration or religious respect by association with divinity or divine things, or holy.

Kaya ang kahulugan ng sacred ay "Holy" o banal

Ngayon ano ang babala ng Biblia sa mga taong tumatawag sa mga bagay na ito na "santo" halimbawa tinawag mo ang isang rebulto ng isang santo ng simbahan na gawa sa bato.

At tinawag mo yon at kinilala na isang sagrado o santo.

Ito ang mahigpit na pag kontra ng Biblia.

"And do not erect a SACRED STONE, For these the Lord your God HATES. (Deuteronomy 16:22 NIV)

Ito pala ay isang gawaing kinapopootan ng Panginoong Dios na tawagin o kilalanin mo ang isang bato na isang sagrado o banal.

At ito ay  tuwirang sumasalungat sa aral katoliko na ang mga rebulto na kanilang  ginawa ay itinuturing nilang mga sagrado o isang santo matapus ma bindesyunan ng pari.

Ito ay taliwas at isang lisyang katuroan na kinapopootan ng Dios.

Comments

Popular Posts