BAKIT TINAWAG NA LINGKOD ANG PANGINOONG JESUS


Bakit ang Panginoong Jesus tinawag na LINGKOD sa Gawa 3:13?

Kung babasahin natin ang kontexto sa Gawa 3:13 itong lingkod ay ito rin ang pinatay na lumikha ng buhay sa Gawa 3:15

Kaya ito ay manlilikha ng buhay ang Dios ang lumikha ng buhay. (Gawa 17:28) at si Cristo ay buhay. (Juan 1:4)

ito rin ang VERBO na Dios na nagkatawang tao. (Juan 1:1-2,14) kaya siya LINGKOD dahil siya ay NAG-ANYONG ALIPIN  O LINGKOD at Nakitulad sa mga tao. (Filipos 2:6-7)

Comments

Popular Posts