ANG DIOS NA NAGKATAWANG TAO NA PINATAY SA LAMAN


Si Jesus ay Dios!

TAMA?

ITONG DIOS NA SI JESUS AY ANAK NG DIOS DAHIL ANAK NG DIOS TUNAY DIOS .(1Juan 5:20) ITONG TUNAY NA DIOS NA SI JESUS NAGKATAWANG TAO.(Juan 1:1-3,14) Nung magkatawang tao nag anyong alipin at nakitulad sa mga tao anopat nasumpungan sa anyong tao.(Filipos 2:6-8) at kanyang tiniis ang kahinaan ng tao.(Nehemias 9:30) bagamat siya'y Dios sa loob ay  nagbata sa laman.(Hebreo 2:18).

Ang pinatay kay JESUS AY ANG LAMAN...pinatay siya sa laman..."SIYANG PINATAY SA LAMAN..."(1Pedro 3:18) PERO ANG NASA LOOB NG LAMAN AY DIOS ANAK NA ESPIRITU.(Colosas 2:9)

KAYA NGA SABI ...AT SA KANILA MULA ANG CRISTO AYON SA LAMAN NA SIYA NG LALO SA LAHAT DIOS NA NALUWALHATI MAGPAKAILAN MAN .(Roma 9:5) KAYA NGA AYON SA LAMAN DAHIL DUON SA LOOB NG LAMAN NANANAHAN ANG DIOS NA MALUWALHATI AT HINDI ITO NAMAMATAY .(1Timoteo.6:15-16)

YONG PINATAY LAMAN YON ...KAYA YONG BINUHAY YONG ANG LAMAN O KATAWAN NA WALANG JESUS NA ESPIRITU sa loob .(Santiago.2:26)

Binuhay uli  uli yon kaya bumangon siya sa GITNA ng mga patay.(Gawa 3:15)

Comments

Popular Posts