Visitor

Thursday, June 30, 2016

ANG DIOS NA NAGKATAWANG TAO NA PINATAY SA LAMAN


Si Jesus ay Dios!

TAMA?

ITONG DIOS NA SI JESUS AY ANAK NG DIOS DAHIL ANAK NG DIOS TUNAY DIOS .(1Juan 5:20) ITONG TUNAY NA DIOS NA SI JESUS NAGKATAWANG TAO.(Juan 1:1-3,14) Nung magkatawang tao nag anyong alipin at nakitulad sa mga tao anopat nasumpungan sa anyong tao.(Filipos 2:6-8) at kanyang tiniis ang kahinaan ng tao.(Nehemias 9:30) bagamat siya'y Dios sa loob ay  nagbata sa laman.(Hebreo 2:18).

Ang pinatay kay JESUS AY ANG LAMAN...pinatay siya sa laman..."SIYANG PINATAY SA LAMAN..."(1Pedro 3:18) PERO ANG NASA LOOB NG LAMAN AY DIOS ANAK NA ESPIRITU.(Colosas 2:9)

KAYA NGA SABI ...AT SA KANILA MULA ANG CRISTO AYON SA LAMAN NA SIYA NG LALO SA LAHAT DIOS NA NALUWALHATI MAGPAKAILAN MAN .(Roma 9:5) KAYA NGA AYON SA LAMAN DAHIL DUON SA LOOB NG LAMAN NANANAHAN ANG DIOS NA MALUWALHATI AT HINDI ITO NAMAMATAY .(1Timoteo.6:15-16)

YONG PINATAY LAMAN YON ...KAYA YONG BINUHAY YONG ANG LAMAN O KATAWAN NA WALANG JESUS NA ESPIRITU sa loob .(Santiago.2:26)

Binuhay uli  uli yon kaya bumangon siya sa GITNA ng mga patay.(Gawa 3:15)

No comments:

Post a Comment