PANAKOT" At kanilang sinabi kay Moises, Dahil ba sa walang libingan sa Egipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? bakit ka gumawa ng ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Egipto?(Exodu.14:11)

Marami sa mga Kababayan nating mga Katoliko na natatakot na Umalis sa kanyang pagka -Katoliko sa dahilan natatakot sila na pag namatay sila wala silang seminteryo na mapaglilibingan dahil daw sa kanila ito ang malimit ginagawang pananakot sa mga dating katoliko na umalis sa pagka-katoliko.....na pag namatay ka hindi ka na daw pwedi malibing sa sementeryo na pag-aari ng mga Katoliko o (catcholic cemetery )"


IKAW NATATAKOT KA RIN BA NA HINDI MALIBING ,,,,SA KABILA ALAM MUNA ANG KATOTOHANAN ...."

Comments

Popular Posts