NASA OLD TESTAMENT BA ANG TATLO
Nasa Old Testament ba ang "TATLO" ang Ama ,Anak at ang Espiritu Santo.(Mateo 28:19)Opo?

Nuon pa man magkasama na itong TATLO ng Lumalang ang Elohim ng TAo mababanaag na natin na may KA-NATIN ang ELohim .(Genesis 1:26)

Na buhat sa Walang Hanggang ay siya ang AMA.(Isaias 63:16) dahil Ama natural  may ANAK .(Kawikaan 30:4,Awit 2:12,6-7) at maging Espiritu Santo ay Kasama rin sa pagiging MANLILIKHA(Genesis 1:1-2,Awit 104:30,Job 26:13,Job 33:4)

Ito ang Iisang Espiritu ,iisang Panginoon at Iisang Dios.(1 Corinto 12:4-6)


Ang DIOS ang tinatawag na LANGIT .(Lucas 15:18) mayroong MGA LANGIT na magpaparusa sa mga masasamang tao

Ihahayag ng MGA LANGIT ang kaniyang kasamaan, at ang lupa ay babangon laban sa kaniya. (Job 20:27)

Itong MGA LANGIT ay tumutukoy sa AMA, sa ANAK , at sa BANAL NA ESPIRITU na magpaparusa sa masasama sa araw ng paghuhukom.

Comments

  1. You claim your self as ADD-DEFENDERS YET WHY THIS BLOG IS SELFSERVING ...are you one of MCGI members just asking

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts