MAY PUWET BA ANG DIOSSa Biblia mababasa natin na ang Dios ay mata (Kaw.15:3) may Bibig (Mat.4:4)may tainga (2 Cro.7:15) may ilong (Awit 18:8) may paa (Mat.5:35) may Kamay (Luc.1:66) may daliri (Deut.9:10) may Bisig (Luc.1:51) may pakpak (Awit 91:4) may likod (Exo.33:23) May sinapupunan(Juan 1:18) may puso (2 Cro.7:16) may anino (Awit 91:1) may kaluluwa (Heb.10:38) may Espiritu (Gen.1:2) may hininga.(Gen.2:7) at may Anyo o mukha.(Gen.1:26).

Sa Biblia mababasa rin na ang Dios ay may "PUWET"?

Noong taong mamatay ang haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas; at pinuno ang templo ng kaniyang kaluwalhatian.Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapin: bawa't isa'y may anim na pakpak: na may dalawa na nagsisitakip ng kaniyang mukha, at may dalawa na nagsisitakip ng kaniyang mga paa, at may dalawa na naglilipad sa kaniya. At nagsisigawang isa't isa, at nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo: ang buong lupa ay napuno ng kaniyang kaluwalhatian.(Isaias 6:1-3)

"In the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and exalted, seated (yashab) on a throne; and the train of his robe filled the temple. 

Sa Hebrew ang ginamit sa salitang "nakaupo"seated" ay "yashab"

yashab: to sit, remain, dwell

Original Word: יָשַׁב 

Ang literal na meaning ng "yashab" ay "TO SET" or SEATED

"yashab "is a rest position supported by the buttocks "butt" or thighs where the torso is more or less upright.

Ayon sa Isaiah 6:1 "Noong taong mamatay si haring Uzzias ay nakita ni Propeta Isaias ang Panginoon na NAKAUPO sa isang Luklukan na matayog at mataas ang ginamit sa hebrew ng "NAKAUPO" ay "yashab" sa Greek ay (kathemai ) which in literal meaning "is a rest position supported by buttocks "ass" or thighs where the torso is more or less upright.

And when you swear 'by heaven,' you are swearing by the throne of God and by God, who "sits" (Kathemai) on the throne.(Matthew 23:22)Ang Dios nakaupo sa kanyang trono "Ano ba ang ginagamit pang-upo diba puwet. kung nakakaupo ang Dios natural may puwet ang Dios.TAMA!!!!!

Comments

Popular Posts