EASTER SUNDAY HANGO SA KAUGALIANG PAGANO

Easter sunday" ayon sa mga Katoliko ito ang pagdiriwang nila ng Pagbangon ng Panginoon Jesu Cristo mula sa mga Patay na lalong kilala sa tinatawag na "Ressurection" ang ganitong uri ng pagdiriwang ay nahaluan ng mga paganong kaugalian .tulad na lamang sa pangalan ng Celebrasyon na tinawag "EASTER SUNDAY" saan ba ito hanggo at bakit easter ang tawag sa pagkabuhay ng panginoon.

"ISHTAR=Was the Great Mother ,the Pagan Goddess of fertility and the Queen of Heaven.

Ishatar (Asrarte to the Greek ,Ashtoreth to Jewish pagan) interest us not only analogue of the Egyptian "ISIS" and prototype of the Greecian "APHRODITE" and the Romans "VENUS"but the formal benefiaciary of One of the Babylonian custom.Evaer native woman is Obliged once in her life ,to sit in the Temple of Venus (Easter) and have Intercourse with some stranger.(Story of Civilization pp.235,244-245 )

The Origin of the EASTER EGG is based on the Fertility lore of Indo-Europeans races the egg to them was a symbol of SRING.(Handbook of Christian Fiest and Customs, pp.233 Francis Weiser)

Egg were Hung up in the Egyptian temple's bunsen calls attention to the mundane egg emblem of generative life ,proceeding from the mouth of Great god of Egypt.The mystic egg of Babylon .hatching the ."VENUS "Isthar fell from heaven to the Euphrates.Dyed Egg were sacred Easter offering in Egypt as they are still in China and Europe.(Egyptian Belief and Modern Thought .pp.211-212)

Dito makikita natin yong salitang "EASTER" hanggo pala ito sa diosa ng mga pagano na si "ISHTAR" na lalong kilala rin sa diosang si "ASHTAROTH"

"And they forsook the LORD ,and served Ba'al and ASHTAROTH.And the anger of the Lord was Hot againtst Israel.."(Judges 2:13-14)

"Which Solomon the King of Israel had builed for ASHTORETH the abomination of the Zidonians..."(2 King's 23:13)

Ang paglilingkod sa diosang ASHTAROTH ay kinapopootan ng Dios ng Langit kahit ang mga kaugalian sa mga paglilingkod sa mga ito.

Gaya ng "Easter eggs"Makakain ba ng walang asin ang matabang ?o mayroon bang lasa ang Puti ng isang ITLOG .Tinatanggihang hipuin ng aking kaluluwa ang mga karumaldumal na pagkain sa akin.(Job 6:6-7) kaya sa mga araw din yan mayroong celebrasyon na mga Katoliko ng "Easter egg Hunt at easter rabbit Hunt.

Easter rabbit"Ang mga koneho y hayop na mahina gayon may nagsisigawa sila ng kanilang bahay sa malaking bato "(Kaw.30:26)

"At ang KONEHO ,sapagkat ngumunguya datapuwat walang HATI ang paa KARUMALDUMAL nga sa Inyo.(Lev.11:5) Ang "Easter Rabbit ay hango rin sa pagsambang pagano sa sinaunang paniniwala ng mga pagano ang Koneho ay "Symbol ng Fertility " sa kapistahan ni Ishtar

Comments

Popular Posts