MGA LARAWANG INANYUAN SA LOGO NG IGLESIA NI MANALO


NAGPAGAWA RIN PALA ANG IGLESIA NI CRISTO NI MANALO NG REBULTO NG HOLY SPIRIT SA ANYONG KALAPATI.(MATTHEW 3:16) AT NG REBULTO NI CRISTO SA ANYONG TUPA O CORDERO.(JOHN 1:29)AT MAYROON PANG REBULTO NG "RAYS OF CLOUDS" ITO NAMAN ANG REBULTO NG DIOS AMA SA ANYONG ULAP.(MATTHEW 17:5,EXODUS 13:21-22,MGA BILANG 9:15-23)


Comments

Popular Posts