PAGSAMBA SA MGA ANGHEL


Hindi lingid sa kaalaman natin ang pagsamba na inuukol ng mga Romano Katoliko sa mga "Anghel"

mayroong pag-paparangal na iginagawad ang mga katoliko sa mga nilalang na ito bukod sa pagluhod sa harap ng larawan nito nag-uukol pa ang mga katoliko ng panalangin sa kanila.

Isa sa mga kilalang Anghel na pinaparangalan ng mga katoliko at ginagawang patron ay si ArKanghel Gabriel at ArKanghel Miguel.

Ang pag pagsamba sa mga Anghel ay tuwirang paglabag sa Utos ng Dios na sa Dios ka lamang sasamba.(Mateo 4:10)

Ang mga Anghel ng Dios ay hindi nagpapasamba.(Apocalipsis 22:6-9) ang pagsamba sa Anghel ay isang uri ng Idolatriya.(Colosas 2:18) sapagkat ito ay pagsamba sa nilalang at hindi sa lumalang.(Roma 1:25) ang pagsamba sa mga anghel ay pagsamba sa mga demonyo sapagkat ang mga demonyo ay mga anghel na iniwan ang kanilang mga dating katagayan at nagpakasama .(Deuteronomio 32:17)

Comments

Popular Posts