KATIWALIAN SA CULTO NI MANALO MALILITAWMakapagbabago baga ang Etiope ng kaniyang balat, o ang leopardo ng kaniyang batik? kung magkagayo'y mangakagagawa naman kayo ng mabuti, na mga bihasang gumawa ng masama.Kaya't aking pangangalatin sila, gaya ng dayami na dumaraan, sa pamamagitan ng hangin sa ilang. Ito ang iyong kapalaran, ang bahaging sukat sa iyo na mula sa akin, sabi ng Panginoon; sapagka't iyong nilimot ako, at tumiwala ka sa kabulaanan. Kaya't akin namang ililihis ang iyong mga laylayan sa harap ng iyong mukha, at ang iyong kahihiyan ay malilitaw.  (Jeremias 13:23-26)


MANILA, Philippines (UPDATED) – After a day of avoiding media, Angel Manalo faced reporters past midnight Friday, July 24, with allegations of corruption within the Iglesia ni Cristo (INC) group headed by his elder brother Eduardo.

Angel had holed up inside the INC compound in Quezon City, but opened a small window on the compound's gate to issue a statement.

Angel denied he was openly challenging his brother's leadership.

But he also pointed out that there had been "no anomalies" under the group's first two leaders, Felix Manalo and EraƱo Manalo.

"Bakit sa panahon ngayon, napakarami nang anomalya? Baka sabihin ng iba, eh kinakalaban namin ang aming kapatid. Hindi po, mahal po namin ang aming kapatid. Kaya lang ang nagiging problema natin, ang mga nasa paligid niya," Angel said.

(Why is it that these days, there are many anomalies? Others might say we're challenging our brother. No, we love our brother. But our problem is with people around him.)

He added: "Nasira na ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kung papaano ninyo hinangaan noon, nakita ninyo, napakarami nang anomalya. Napakarami nang tiwali na ginagawa sa Iglesia. Iyon po ang ayaw namin."

(The doctrine of the Iglesia ni Cristo is now damaged. In the same way that you looked up to us before, now you can see there are many anomalies. There are many acts of corruption in the Church. That's what we want to avoid.).

Comments

Popular Posts