PARI TINATAWAG NA "ALTER CHRISTUS" (ANOTHER CHRIST)

Isa sa tawag sa mga paring katoliko ay "ALTER CHRISTUS" ayon sa kahulugan nito ay "ANOTHER CHRIST" o IBANG CRISTO .

Dito maliwanag na ang MGA PARI sa Iglesia katolica ang kinatuparan ng matagal ng binabala ng Panginoon na babangon ang mga HUWAD o BULAANG CRISTO .

"For many will come in my name claiming ,I am CHRIST and will deceive many.(mat.24:5)

"For FALSE CHRIST and false prophets will appear..."(Mat.24:24)


Na ayon kay Apostol Pablo ay kanilang ituturo ang IBANG JESUS para iligaw maging ang mga Hirang ...."But I 'am afraid that just Eve was deceived by the serpent's cunning ,your minds may somehow .be led from your sincere and pure devotion to Christ .For if someone comes to you and preaches a JESUS OTHER than THE JESUS we preached ,or if you receive a different spirit from the one you received ,or a different GOSPEL from the one you accepted ,you put with it easily enough.(2 Cor.11:3-4)

Na ang mga Bulaang Cristo ay nagdadamit TUPA ngunit mga LOBONG MANINILA

"Watch out for FALSE Prophets come to you in SHEEP'S CLOTHING but in wardly they are ferocious WOLVES.(Mat.7:15)

Silay nagpapanggap na TUPA sa pamamagitan ng Pagpapanggap na sila ang Cristo.(John 1:29)
ngunit sa katotohanan sila ay mga LOBONG MANINILA na may SUngay na gaya ng TUPA ngunit nagsasalita na gaya ng DRAGON .

"Then I saw another BEAST ,coming out of the earth ,he had TWO HORN LIKE A LAMP ,but he spoke like a DRAGON.(Rev.13:11)

Ganito ang pagbabalat kayo ng mga paring Katolico na nagtatanyag ng kanilang mga sarili na "ALTER CHRISTUS" o ANOTHER CHRIST .ngunit sa katotohanan sila ay mga mga LALAKING PATUTOTOT ng BANTAYOG

"They die in thier youth among MALE PROSTITUTES OF THE SHRINE'S".(Job 36:17 NIV)

Taglay ng mga Paring Katoliko ang TITULO ng pagiging "ALTER CHRISTUS " kaya dito makikita natin na mga tunay na mga Anti Cristo ay ang mga paring Katoliko.

Comments

Popular Posts